Vestigingsklimaat Nederland behoort tot wereldtop

Het Nederlandse vestigingsklimaat behoort volgens buitenlandse ondernemers tot de meest aantrekkelijke vestigingsklimaten ter wereld. Alleen Finland, Zweden en Ierland doen het nog beter.

Dat blijkt uit een nieuw wereldwijd onderzoek waarvan accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton vandaag de resultaten bekend maakt: de Global Dynamism Index 2012 (GDI). De GDI is een onderzoek naar het economisch groeiklimaat van 50 landen, gebaseerd op 5 verschillende terreinen, variërend van vestigingsklimaat tot menselijk kapitaal en arbeid.

De index illustreert hoe dynamisch de economie van een land is, als voedingsbodem voor organisaties om verder te groeien. Singapore, Finland en Zweden behoren tot de meest dynamische economieën wereldwijd. Nederland behaalt op deze wereldranglijst een 22e plaats.

‘Dynamisch’ verwijst in het onderzoek naar economische veranderingen die tot crisisherstel leiden en bijdragen aan een groeiende economie. In totaal zijn vijf factoren onderzocht: het vestigingsklimaat, wetenschap en technologie, menselijk kapitaal en arbeid, economische groei, en het financiële klimaat van een land. Hiermee geeft de Global Dynamism Index een sterke weerspiegeling van een land als ‘geschikte omgeving’ voor organisaties om verder te groeien.

Singapore meest dynamische economie
Bovenaan de wereldranglijst van dynamische economieën staan Singapore (72.1), Finland (70.5) en Zweden (69.6). Deze drie landen kenmerken zich door een open, handelsgerichte cultuur, een betrouwbaar, juridisch systeem en hoge investeringen in R&D.  
Nederland (59.5) neemt op de GDI een middelmatige, 22e plaats in. Onze Europese buurlanden doen het op deze ranglijst wat beter: Duitsland neemt op de index een 9e plaats in, Frankrijk staat op positie 16 en België op positie 19. Onderaan de lijst met 50 landen staan Venezuela, Nigeria en Griekenland.

De verschillende regio’s wereldwijd zijn ook in het onderzoek meegenomen. De Scandinavische regio (66.1) staat bovenaan de lijst van dynamische regio’s, gevolgd door Noord-Amerika (62.9) en de G7 (59.6).  

Nederland: klein land, groots vestigingsklimaat
Nederland blinkt uit als het gaat om haar vestigingsklimaat. In deze categorie neemt ons land wereldwijd de 4e plaats in. Met het vestigingsklimaat verwijzen de onderzoekers naar het (internationale) handelsrecht in Nederland, het Nederlandse beleid t.a.v. ondernemingen en concurrentie (concurrentiepositie), politieke stabiliteit en risico’s als gevolg van wet- en regelgeving. Op dit terrein laat Nederland alleen Finland (1), Ierland (2) en Zweden (3) voorgaan. Deze groep Europese landen beschikt volgens de onderzoekers over een open economie, een sterk concurrentiesysteem en transparante regelgeving. Dit toont ‘de onderliggende kracht’ van deze economieën aan, ondanks het gebrek aan actuele groei.

Economisch klimaat bepaalt groeimogelijkheden
Volgens Frank Ponsioen, bestuursvoorzitter van Grant Thornton, maakt het onderzoek duidelijk dat dynamische organisaties hun activiteiten niet alleen op snelgroeiende en opkomende markten moeten richten. “De factor economische groei is bepalend, maar niet allesbepalend. Of organisaties zakelijke groei in een land kunnen realiseren, of daarin gehinderd worden, hangt van veel meer factoren af. Denk bijvoorbeeld aan de politieke situatie in een land of de mate waarin de overheid investeert in wetenschap en technologie. Organisaties doen er goed aan het volledige plaatje in kaart te brengen.”

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen