Vestia: herstel op eigen kracht lukt niet

Het lukt woningcorporatie Vestia niet om tegen 2021 op eigen kracht financieel gezond te zijn, zoals afgesproken met de toezichthouders.

Het concern zag het operationele resultaat vorig jaar weliswaar stijgen tot 81 miljoen euro, maar dat is volgens een woordvoerster niet genoeg. Onder de streep hield Vestia ruim 1 miljard over, maar dat is volgens de corporatie bijna volledig toe te schrijven aan een waardestijging van de woningen met 941 miljoen euro.

De corporatie kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om Vestia overeind te houden.

(ANP)

Gerelateerde artikelen