Verzekeraars willen meer investeren in Nederlandse economie

Internationalisering vraagt om risicobeheersing en aanpassingen werkkapitaalfinanciering
De Nederlandse verzekeringssector wil meer investeren in de Nederlandse economie om daarmee de financieringsproblemen van het midden- en kleinbedrijf en de woningmarkt te helpen verlichten.

Ook zijn verzekeraars bereid een groter aandeel te nemen in de financiering van infrastructuur. Dat schrijft het Verbond van Verzekeraar in het position paper ‘Investeren in Nederland’, dat vandaag is uitgebracht.

Verzekeraars beheren ruim 400 miljard euro van hun klanten. Ruim de helft hiervan wordt al geïnvesteerd in Nederland. Verzekeraars hebben niettemin de ambitie dit aandeel te vergroten. Volgens het Verbond van Verzekeraars kunnen zijn leden een substantiële bijdrage leveren aan het wegnemen van drie knelpunten in de Nederlandse economie: de financieringsnood van het MKB, de fundingproblemen op de woningmarkt en de budgettaire problemen bij het realiseren van nieuwe infrastructuur. Publiek-private samenwerking kan op dit laatste terrein veel betekenen.

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes verwelkomt het initiatief van verzekeraars om als institutionele beleggers meer te willen investeren in het bedrijfsleven, woningmarkt, duurzame energie en infrastructuur. “Financiering, of liever gebrek daar aan, is een probleem voor de economie en de bereidheid van de verzekeraars  een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem is dus zeer welkom,’’ aldus Wientjes.

Volgens het Verbond is de Nederlandse verzekeringssector sterk op de binnenlandse economie georiënteerd en is het daarom voor de sector zelf ook van belang dat de economische neergang wordt doorbroken. Algemeen directeur Richard Weurding: “Als het zou lukken de economie een impuls te geven, dan heb je een tweesnijdend zwaard: ook de sector heeft dan betere perspectieven.”

Verzekeraars willen fondsen oprichten om leningen te verstrekken aan bedrijven in het MKB. Als verzekeraars op dit terrein samenwerken spreidt dit de risico’s over de verschillende deelnemende verzekeraars. Daarnaast willen verzekeraars stimuleren dat er speciaal voor het MKB een kredietrating systeem komt. Dit geeft meer houvast voor bedrijven in het MKB en geeft kredietverstrekkers inzicht in de kredietrisico’s en het bijbehorende kapitaalbeslag en maakt daarmee investeren in het MKB aantrekkelijker.

Verzekeraars willen daarnaast meer investeren in hypotheken of aan hypotheken gerelateerde securitisaties. Deze investeringen zijn nodig omdat de Nederlandse banken, die goed zijn voor ongeveer 80 procent van de hypotheekverstrekking, terughoudender zijn geworden bij het verstrekken van hypotheken. Verzekeraars verwachten dat zij een relatief groter deel van deze markt voor hun rekening kunnen nemen en doen in het position paper

concrete aanbevelingen hoe (nieuwe) regelgeving aangepast kan worden om belemmeringen in de funding van de hypotheekmarkt zoveel mogelijk weg te nemen. Daarnaast is onlangs samen met een groot aantal andere partijen de Dutch Securitisation Association opgericht. De Dutch Securitisation Association wil het vertrouwen in de markt voor securitisaties herstellen, onder andere door de informatie over securitisaties transparant en gestandaardiseerd aan te bieden aan potentiële kopers, kredietbeoordelaars en investeerders.

Het Verbond van Verzekeraars gaat graag in overleg met de overheid, bedrijfsleven, toezichthouders en de andere financiële instellingen om bovenstaande mogelijkheden verder te onderzoeken.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Gerelateerde artikelen