Verzekeraar ontwikkelt meer oog voor digitale mogelijkheden

Verzekeringsmaatschappijen krijgen wereldwijd steeds meer oog voor de digitale mogelijkheden om hun producten onder de aandacht van de consument te brengen en nieuwe markten te betreden. Daarnaast zien de bedrijven in toenemende mate kansen om door middel van de digitale technologie de relatie met de klant te verbeteren. Het toenemend gebruik van de digitale mogelijkheden leidt volgens de verzekeraars echter ook tot meer risico's, vooral voor de beveiliging van de gegevens.

Dit blijkt uit het internationale onderzoek ‘An industry transforming’ van KPMG naar de toenemende invloed van de digitalisering op verzekeringsmaatschappijen. 
‘Verzekeraars geven in het algemeen de verouderde IT-systemen de schuld van het feit dat ze er maar niet in slagen om echt data gedreven te worden’, constateert William Koot, partner bij KPMG IT Advisory. Koot: ‘De werkelijke reden wordt echter gevormd door het feit dat bij de bedrijven een cultuur heerst die dit soort ingrijpende veranderingen in de weg staat. Deze cultuur voorkomt in het algemeen dat de verzekeraars erin slagen om de grote hoeveelheden data waarover zij beschikken worden omgezet in een effectieve strategie gericht op de consument.’ 
 
Meer dan een website
Uit het onderzoek van KPMG blijkt onder meer dat digitalisering bij veel verzekeraars steeds meer is dan het beschikken over een website. Bijna 70% van de bedrijven geeft aan dat hun digitale strategie verder gaat dan de website. Toch geeft slechts 30% aan dat alle digitale initiatieven op dit moment volledig afgestemd zijn op de strategische doelstellingen van de onderneming. 
Bijna de helft van de bedrijven is van plan de komende drie jaar ingrijpende vernieuwingen door te voeren die tot doel hebben tegemoet te komen aan de veranderende eisen van de consument. Ruim 80% gaat de technologie bovendien inzetten om de relatie met de klant structureel te verbeteren. Dat geldt in iets mindere mate ook voor de communicatie met investeerders. Ruim de helft van de onderzochte verzekeraars geeft aan de digitale technologie te willen gebruiken om nieuwe markten te betreden.
 
Vooral oog voor marges
Koot onderkent het probleem waar veel verzekeraars mee worstelen. Koot: ‘Verzekeraars groeien in het algemeen door overnames, hetgeen weliswaar leidt tot één gezamenlijk merk, maar ook tot veel individuele bedrijven en veel verschillende systemen. De integratie van deze veelal verouderde systemen wordt vaak op de lange baan geschoven omdat het bestuur meer oog heeft voor het behoud van de marges en de winstgevendheid.’ 
‘Hoewel verouderde systemen die niet compatibel zijn het voor een verzekeraar lastig maken om een totaal beeld te krijgen van alle data die beschikbaar zijn, vormen zij niet het kernprobleem’, vervolgt Koot. ‘De onderliggende oorzaak wordt in veel gevallen gevormd door de cultuur en het feit dat de gemiddelde verzekeraar vooral aandacht heeft voor het beleid en de systemen vooral gericht zijn op specifieke producten en in veel mindere mate op de consument.’
 
Onnatuurlijk traject
De overgang naar een data gedreven organisatie houdt volgens Koot voor de verzekeraars een ingrijpende verandering in. ‘Een traject dat zonder twijfel heel onnatuurlijk voor aanvoelt voor verzekeraars en tussenpersonen bij wie het vermijden van risico’s centraal staat. De boodschap is echter duidelijk: als de bedrijven zich willen onderscheiden van hun concurrenten zullen zij hun organisatie ingrijpend moeten veranderen. Door het aantrekken en belonen van talentvolle werknemers, maar ook door het ontwikkelen van een wendbare en collaboratieve cultuur. Alleen op deze manier zijn zij in staat duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen.’
Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen