Verwerking teruggave inkomensafhankelijke bijdrage

De staatssecretaris van Financiën trof onlangs een praktische regeling voor de verwerking van teruggaven van inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen over 2007, die afwijkt van de wettelijke regeling.

Teruggaven van inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet behoeft de werkgever tot en met een bedrag van 13 euro per werknemer niet te verwerken in de loonadministratie.

Hetzelfde geldt voor het werknemersdeel van de WW-Awf of Ufo-premie. De werkgever mag dit aan de werknemer doorbetalen. Dit moet dan netto gebeuren.

Ten aanzien van de bijdrage Zorgverzekeringswet van meer dan 13 euro behoeft de teruggave niet in de loonadministratie te worden verwerkt, maar bent u wel verplicht het hele bedrag netto door te betalen aan de werknemer.

Dit heeft geen gevolgen voor de loonheffi ngen. Teruggaven van WW- en Ufo-premies hoger dan 13 euro per werknemer moeten altijd als belast loon worden doorbetaald aan de werknemer.

Hierover is loonheffi ng en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. De werkgever kan de praktische regeling of de wettelijke regeling toepassen. Bij toepassing van de wettelijke regeling moet altijd verwerking in de loonadministratie plaatsvinden.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen