Verwarring over onbelaste reiskostenvergoeding

Werkgevers weten niet of coronamaatregel in het voorjaar wordt vervolgd.

De overheid zou begin dit jaar duidelijkheid scheppen over de belastbaarheid van de vaste reiskostenvergoeding. Maar tot nu toe zwijgt de overheid hierover in alle talen. Daardoor weten werkgevers niet hoe zij vanaf april moeten omgaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoeding.

Daarvoor waarschuwt het platform Salarisnet. Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoedingen die al aan werknemers werd toegekend voor 13 maart 2020, nog gewoon doorbetalen tot april van dit jaar. Dit geldt als een van de coronamaatregelen voor bedrijven.

Salarisnet adviseert bedrijven om het handboek loonheffingen erbij te pakken. Daar staat hoe de vaste reiskostenvergoeding te berekenen als de coulanceregeling vervalt en verder niet wordt gewijzigd. Werkgevers passen de vaste reiskostenvergoeding dan toe zoals ze dat deden voor maart vorig jaar. Dan geldt dat een vaste onbelaste reiskostenvergoeding mag worden gegeven voor 214 werkdagen per kalenderjaar, mits de werknemer ten minste 128 dagen per kalenderjaar daadwerkelijk naar een vaste plek moet reizen.

In de praktijk houdt dat in dat werknemers met een vijfdaagse werkweek twee dagen per week thuis kunnen werken, met behoud van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen mag doorgaan gedurende maximaal zes aaneensluitende weken waarin de werknemer afwezig is.