Verwarring over functie staat het vinden van de juiste controllers in de weg

Bedrijven zoeken controllers, maar worstelen met functie-omschrijving.

Organisaties kregen tijdens de pandemie te maken met financiële onzekerheden, met als gevolg een enorme behoefte aan controllers. En deze vraag naar controllers zet door: in het tweede kwartaal van 2022 was het aantal vacatures 53% hoger dan vorig jaar*. Ondertussen lopen werkgevers het risico veel tijd en geld te verliezen, omdat er verwarring is over de functie-inhoud van ‘de controller’. Dit stelt Marlie Wouters, recruitment specialist bij Robert Walters. Zij legt uit wat organisaties kunnen doen om controllers aan te trekken én te behouden.

Veel organisaties zijn zich tijdens de coronapandemie gaan realiseren dat zij niet genoeg grip hebben op de financiële cijfers en de mogelijke risico’s die zij lopen. Betere sturingsinformatie en procesoptimalisatie kunnen voor meer grip zorgen, waardoor deze twee thema’s steeds hoger op het prioriteitenlijstje van bestuurders komen te staan. ‘Er was al behoefte aan meer sturingsinformatie en strakkere processen, maar deze trend is door covid-19 in een stroomversnelling gekomen’, aldus Wouters. ‘Een goede risicodekking maakt je organisatie namelijk wendbaarder, wat essentieel bleek tijdens de pandemie’.

De wijdverspreide wens om meer grip te krijgen op de kosten leidde tot een enorme vraag naar controllers. Het aantal vacatures voor deze groep professionals was in het tweede kwartaal van 2022 maar liefst 53% hoger dan in het hetzelfde kwartaal een jaar eerder (bron: Jobfeed). Bedrijven zijn vooral op zoek naar business controllers, en financial controllers die business control taken op zich kunnen nemen. Organisaties hebben namelijk steeds meer behoefte aan controllers die de cijfers niet alleen kunnen destilleren, maar óók interpreteren en gerichte adviezen voor het bestuur kunnen opstellen. ‘Zo kunnen controllers de organisatie actief helpen met het indekken van toekomstige risico’s’, licht Wouters toe.

Miscommunicatie

Tegelijkertijd hebben organisaties er moeite mee om controllers aan te trekken en te behouden. Dit komt niet alleen door de alom heersende krapte op de arbeidsmarkt, constateert Wouters. ‘Hiring managers zeggen vaak op zoek te zijn naar een controller, maar weten niet altijd wat diegene precies moet kunnen in de huidige context van de organisatie’. Zo komt het regelmatig voor dat een organisatie in wezen nog op weg is naar het ‘in control’ zijn, en dus een ervaren controller nodig heeft om dit te realiseren. Het kan dan gebeuren dat de geselecteerde controller andere taken en verantwoordelijkheden krijgt dan verwacht.

Ook wat betreft financial controllers zijn de verwachtingen niet altijd duidelijk. ‘Financial controllers zijn niet meer alleen bezig met de cijfers; er wordt tegenwoordig ook verwacht dat ze een adviserende rol richting de organisatie op zich nemen’, licht Wouters toe. ‘Maar lang niet iedereen is op de hoogte van deze verbreding van het takenpakket, waardoor verwarring tussen organisatie en sollicitant kan ontstaan over de invulling van de functie’. Deze miscommunicatie kan ervoor zorgen dat de organisatie veel tijd en geld steekt in controllers die na enkele maanden weer vertrekken, aangezien de baan inhoudelijk anders uitpakt dan verwacht.

Controllers zijn gewild, en dat weten ze. ‘Ze zijn kritisch en kunnen hoge eisen stellen op het gebied van salaris en arbeidsvoorwaarden’, zegt Wouters. ‘Ik probeer met hiring managers zoveel mogelijk in kaart te brengen wat ze precies willen van een controller, dat maakt de zoektocht naar de juiste kandidaat makkelijker. Het probleem is dat de term ‘controller’ op veel manieren geïnterpreteerd kan worden, en dus ook op veel manieren ingevuld kan worden door sollicitanten’.

Wouters adviseert opdrachtgevers om glashelder op papier te krijgen wat de beoogde controller precies gaat doen. ‘Neem intern interviews af met werknemers in soortgelijke functies en doe uitgebreid onderzoek naar de verwachtingen. Dan is de kans op een match vele malen groter, en daarbij de kans dat de nieuwe medewerker bij jou in dienst blijft’.

Gerelateerde artikelen