Vervalste MBO diploma’s

MBO Raad waarschuwt voor vervalste diploma's, vooral in de zorg en installatietechniek.

Werkgevers moeten bij sollicitatieprocedures alert zijn op eventueel gebruik van vervalste diploma's. Vooral in de zorg en in de installatietechniek nemen de meldingen van misbruik toe, waarschuwt de MBO Raad. Bedrijven zouden bij vermoedens van een vervalst diploma een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO moeten eisen, aldus de koepelorganisatie van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Volgens voorzitter Ton Heerts van de MBO Raad zijn de signalen van valse diploma’s vooral afkomstig uit sectoren waar tekort aan personeel is. De meldingen komen echter van scholen, die door potentiële werkgevers worden benaderd met de vraag of het getoonde diploma wel echt is. Vervalsingen zijn soms nauwelijks van originele diploma's te onderscheiden. Ze zijn te koop via websites.

“Iemand heeft bijvoorbeeld nooit op de betreffende school gezeten. Of heeft er wel gezeten maar een heel andere opleiding gedaan dan waarvoor hij of zij een diploma aan de werkgever laat zien”, aldus Heerts. Bij vervalsingen wordt door de betrokkenen aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen