Vertrouwen Nederlandse ondernemers in economie ver onder EU-gemiddelde

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers in de economie is lager dan ooit. In het tweede kwartaal van 2012 noteerde Nederland opnieuw een fors verlies op de optimisme-/pessimismebalans.

Dat blijkt uit het nieuwste Internationaal Business Report (IBR) van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton.

Met een score van -46% bereikte ons land een van de laagste plaatsen ooit op de balans, net boven het hevig door de crisis geteisterde Spanje en Griekenland. Hiermee blijven de economische verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven ver beneden ‘Europees peil’. Wereldwijd signaleert Grant Thornton daarentegen een licht optimistische trend als het gaat om het economisch vertrouwen.
 
De ontwikkelingen in de Europese Unie zijn op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. Met een score van -46% staat Nederland – samen met Griekenland en Spanje – onderaan op de optimisme- / pessimismebalans, waar 40 landen onderdeel van uit maken. Daarmee is het optimisme in Nederland ten opzichte van 2011 verder afgenomen (-36%), zeker in vergelijking met andere landen in de Europese Unie (-17%).

In tegenstelling tot Nederland (-22%) nam het economisch vertrouwen in de EU in het tweede kwartaal van 2012 licht toe (+2%). Ook de Nederlandse verwachtingen ten aanzien van investeringen en winstgevendheid namen in deze periodes verder af, terwijl de Europese verwachtingen nagenoeg gelijk bleven. Andere EU-landen, waaronder België (+64%), Finland (+26%) en zelfs Italië (+14%), zijn het laatste kwartaal aanzienlijker optimistischer over de economie.

Wereldwijd lijkt er sprake te zijn van een voorzichtig optimistische trend als het gaat om economisch vertrouwen. Dit heeft onder meer te maken met een toename van investeringen in vastgoed, machines en R&D, vooral in de zogenoemde emerging markets.

Werkgevers pessimistisch over werkgelegenheid
Nederlandse werkgevers zijn in vergelijking met andere landen pessimistisch over werkgelegenheid. Organisaties zijn somber gestemd over het aantal werknemers dat ze dit jaar verwachten in dienst te hebben. Hier bungelt ons land met -3% onderaan de totaalbalans, samen met Griekenland, Spanje en Ierland. In Duitsland (43%), Zweden (38%) en België (35%) zijn de verwachtingen daarentegen positiever.

Opvallend is dat Nederlandse ondernemers wel een salarisgroei voorzien (70%), hoewel deze verwachtingen ten opzichte van 2011 iets zijn gedaald. Ook heeft ondernemend Nederland weinig hoopvolle verwachtingen als het gaat om de beschikbaarheid van financiën. Meest positieve verwachtingen omtrent financiën zijn er vooral buiten Europa, in Brazilië, Peru, Chili en Botswana.

Langetermijninvesteringen in BRIC-landen
“Nederland begeeft zich op dit moment in de onderste regionen binnen de EU”, zegt Frank Ponsioen, bestuursvoorzitter van Grant Thornton. “Ondernemers hebben weinig vertrouwen in de politiek en economie van de eurozone en twijfelen daardoor over de hardheid van de euro. De verwachtingen ten aanzien van werkgelegenheid en investeringen stemmen weinig hoopvol.

Toch is er enig houvast. Wereldwijd is er langzaam maar zeker een licht economisch herstel zichtbaar. Het aantal middel- en langetermijninvesteringen neemt toe en voor een export-georiënteerd land als Nederland creëert dat op termijn weer mogelijkheden. Het blijft zaak voor Nederlandse ondernemers de wereldwijde ontwikkelingen op economisch gebied nauwlettend te volgen en waar mogelijk daar adequaat op in te spelen.”

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen