Vertrouwen economie brokkelt af

Het consumentenvertrouwen in de economie bereikte al enige tijd geleden een dieptepunt. Nu is het vertrouwen van industriële producenten en zakelijke dienstverleners ook gestaag aan het afnemen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In de minder gunstige conjunctuur zijn alleen de bouwers nog positief. Verder is het optimisme afgenomen. De stemming onder de industriële ondernemers is nog altijd positief, maar niet meer zo uitbundig als in 2007 en de eerste maanden van dit jaar.

De stemming onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening bereikte medio 2007 een piek. Sindsdien is het vertrouwen echter gestaag aan het afzwakken. Het oordeel over de orderontvangsten is weliswaar nog altijd positief, maar verslechtert elk kwartaal iets. Hetzelfde beeld is te zien bij het oordeel over het economisch klimaat.

Ook het optimisme onder de bouwers leek de afgelopen maanden iets getemperd te zijn. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt echter dat de Nederlandse bouwsector in juli weer zeer positief tegen de economie aankijkt. Het vertrouwen van de bouwers was alleen eind 2000 nog hoger.

Gerelateerde artikelen