Vertrouwen binnenlandse vastgoedbelegger neemt toe

Het vertrouwen bij de binnenlandse vastgoedbeleggers keert terug. Daarnaast blijft grote interesse vanuit buitenlandse beleggers, die het Nederlandse vastgoed als aantrekkelijk geprijsd beschouwen. Over de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het totale beleggingsvolume in vastgoed ten opzichte van dezelfde periode in 2013.

De toenemende vraag naar beleggingsvastgoed van hoge kwaliteit heeft geleid tot een daling van de aanvangsrendementen voor alle categorieën. Op de gebruikersmarkten is het verschil tussen de toplocaties en de secundaire locaties steeds beter zichtbaar, met verschillen in leegstand, opname, huurniveaus en vraag vanuit beleggers.
Groei beleggingsvolume vastgoed zet door
In het derde kwartaal steeg het beleggingsvolume in commercieel vastgoed ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over de eerste drie kwartalen werd voor € 5,7 miljard aan transacties gedaan, ten opzichte van € 3,3 miljard over dezelfde periode in 2013. 
Er is in toenemende mate interesse in woningbeleggingen. Na het kantorensegment was deze sector de belangrijkste beleggingscategorie in het jaar tot nu toe. De verkoop van een omvangrijke portefeuille (voor meer dan € 500 miljoen) van de woningcorporatie Vestia aan de Duitse belegger Patrizia is hierbinnen een toonaangevende transactie geweest. Er is steeds meer internationale interesse in de Nederlandse woningmarkt, mede mogelijk gemaakt door recente veranderingen in wet- en regelgeving. De Amsterdamse markt is hierbij in het bijzonder in trek. 
__________________________________________________________________________
Voorkom missers door het opstellen van een doordacht financieel plan voor uw vastgoedprojecten. Na de driedaagse cursus Vastgoedrekenen beoordeelt u zelf de financiële positie van uw vastgoedprojecten, kent u de financieringsbehoefte en overtuigt u externe financiers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden
__________________________________________________________________________
Toenemend vertrouwen binnenlandse belegger
Een groot deel van het beleggingsvolume komt op het conto van internationale beleggers. Zij beschouwen de Nederlandse markt als aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van andere belangrijke Europese vastgoedmarkten. Dit heeft dan ook geleid tot een daling van de aanvangsrendementen in het topsegment en ook op de goede B-locaties beginnen de aanvangsrendementen te dalen. Naast de interesse vanuit het buitenland, begint ook de binnenlandse activiteit langzaam toe te nemen. Het vertrouwen onder de binnenlandse beleggers neemt toe en is op het hoogste niveau in jaren.
 
Opname kantoorruimte blijft achter
De gebruikersmarkt van kantoren laat een wisselend beeld zien. Aan de ene kant neemt de totale leegstand nog steeds toe, en blijven de opnameniveaus nog achter bij het langjarige gemiddelde. Vanuit kostenoogpunt is de verhuisbereidheid van bedrijven laag, waardoor deze eerder kiezen voor heronderhandeling van het bestaande huurcontract. Dit draagt bij aan lagere opnameniveaus. Door deze tegenvallende dynamiek nemen ook de gemiddelde huren nog steeds af.
 
“Beleggers met een ondernemende houding vinden hun weg in deze complexe markt. Dit zijn beleggers die de relatie met de huurder leidend maakt, waarbij geïnvesteerd wordt in het gezamenlijk belang”, aldus Jan van der Doelen, ING sectormanager bouw en onroerend goed. “Flexibele huisvesting, waardoor de huurder langer wil en kan blijven huren, is hier een voorbeeld van.”
Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen