Versoepeling uitvoering terugwenteling verliezen 2008

Door middel van dit besluit worden twee versoepelingen aangebracht op de voorwaarden voor het terugwentelen van verliezen die betrekking hebben op 2008. De kredietcrisis is voor het kabinet aanleiding voor het treffen van maatregelen. Zo is bezien of mogelijk de liquiditeitspositie van bedrijven kan worden ondersteund door eenmalige versoepelingen in de uitvoering.

Er worden, onder voorwaarden, twee versoepelingen in de uitvoering toegestaan. De versoepelingen hebben betrekking op de formele vereisten die gelden bij een voorlopige terugwenteling van een verlies dat is opgenomen in de aangifte 2008.

Voor belastingplichtigen voor de IB gaat het om ondernemingsverliezen als bedoeld in art. 3.148 IB 2001. Voor belastingplichtigen voor de VpB gaat het om verliezen als bedoeld in art. 20 Wet VpB.

Bij belastingplichtigen met een gebroken boekjaar gaat het om verliezen die worden verantwoord in de aangifte 2008. Dat betekent voor belastingplichtigen voor de IB het boekjaar 2007- 2008. Voor belastingplichtigen voor de VpB zal dat het boekjaar 2008-2009 zijn. Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 april 2009 en vervalt met ingang van 1 juli 2010.

Gerelateerde artikelen