Verslechterde marktomstandigheden zetten druk op werkkapitaal industrie

Het aantal faillissementen in de industrie zal dit jaar ruim een kwart stijgen tot naar schatting 950 ondernemingen, verwacht ING Economisch Bureau. Dit cijfer weerspiegelt de verslechterde marktomstandigheden in de Nederlandse industrie.

De productie zal in 2012 met ongeveer 1,5% afnemen en in 2013 hooguit zeer licht groeien. Bedrijven hebben hierdoor in toenemende mate te maken met betalingsproblemen bij afnemers en oplopende voorraden. Deze omstandigheden leiden tot druk op de financiële middelen en slagkracht van ondernemingen. Scherper debiteuren- en voorraadbeheer kan deze negatieve impact beperken.

De lastige marktomstandigheden brengen met zich mee dat afnemers gemiddeld meer moeite hebben om hun rekeningen tijdig te betalen. In het derde kwartaal zijn de betaaltermijnen in de meeste industriebranches licht toegenomen. Een tweede aspect dat de afnemende vraag naar producten uit de industrie met zich meebrengt, is dat voorraden toenemen. Deze beweging is vooral in gang gezet in de tweede helft van 2012 in de metaal en grafische industrie.

Ook in de elektrotechniek en machinebouw geeft een relatief groot aantal bedrijven aan dat voorraden groter zijn dan gewenst.

Bron: ING Economisch Bureau

______________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie | 35 PE Punten
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen