Verslaglegging van blijvende thuiswerktrend

Thuiswerktrend verwerken in financiële verslagen

Ruim 5 miljoen mensen hebben vorig jaar soms of meestal thuisgewerkt, wat neerkomt op 52 procent van alle werkenden in Nederland. In geen enkel ander land binnen de Europese Unie is dat percentage zo hoog. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

  • Het is belangrijk voor bedrijven die thuiswerk aanbieden om te beseffen dat deze kosten hun belastingaangifte kunnen beïnvloeden.
  • In Nederland bestaan diverse fiscale regelingen die van toepassing kunnen zijn op thuiswerk.
  • Bedrijven dienen zich bewust te zijn van deze regelingen om correcte belastingaangiftes te kunnen doen.

De meeste thuiswerkers doen dat soms, wat betekent hooguit de helft van hun werkuren. Gemiddeld werkten ze vorig jaar vijftien uur per week thuis, bijna twee volledige werkdagen. Zelfstandigen werkten vaker thuis dan werknemers, meldt het CBS.

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Thuiswerken per beroepsgroep

Vooral ICT’ers en mensen met een creatief beroep werkten thuis. Vorig jaar deden negen op de tien werkenden uit die groepen soms of meestal hun werk vanuit huis. Ook relatief veel managers deden dat weleens. Mensen met een beroep in transport, logistiek, dienstverlening, of in de technische of agrarische sector werkten minder vaak thuis.

Dalende trend tussen 2021 en 2023

Tussen 2021 en 2023 gingen mensen minder vaak thuiswerken. Dat verschil was vooral groot bij pedagogische beroepen. Waar in 2021 nog 70 procent weleens thuiswerkte, was dat twee jaar later 63 procent. Dat hangt volgens het CBS samen met de coronamaatregelen in het onderwijs die in deze periode werden beëindigd.

Effectief beheren van thuiswerk kosten

Bedrijven hebben verschillende opties om de kosten van thuiswerk adequaat weer te geven in hun financiële verslagen. Een veelvoorkomende aanpak omvat:

  • Incorporatie in Algemene Overheadkosten: Thuiswerkuitgaven kunnen opgenomen worden in de algemene overheadkosten, waaronder huur, energie en kantoorbenodigdheden.
  • Als Aparte Kostenpost: Een gedetailleerdere benadering omvat het specificeren van thuiswerkuitgaven als een afzonderlijke kostenpost in de winst-en-verliesrekening.
  • Als Toelichting in de Jaarrekening: Een andere optie is om de kosten van thuiswerk toe te lichten in de jaarrekening.
Gerelateerde artikelen