Verschil mannen en vrouwen bijna weg

financiëls ga je hr collega's eens helpen
Arbeidsparticipatie vrouwen maar negen procentpunten onder mannen, maar meeste vrouwen werken in deeltijd.

Arbeidsparticipatie van vrouwen is in 50 jaar drastisch gestegen, van 34 naar 64 procent. Die van mannen is juist gedaald, van 84 naar 73 procent. Vrouwen werken wel nog steeds vaker in deeltijd dan mannen, 70 respectievelijk 20 procent.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS over het aantal werkenden in Nederland. Dat heeft in 2019 een recordhoogte bereikt. Voor het eerst waren er meer dan 9 miljoen mensen aan het werk. De arbeidsparticipatie steeg tot bijna 69 procent, het hoogste percentage in de afgelopen 50 jaar.

Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het derde kwartaal van 2019 uit 1,0 miljoen mensen, 120 duizend minder dan een jaar eerder.

(bron: CBS)

Gerelateerde artikelen