Verscherpte controle op ontoelaatbaar gedrag accountants

De Belastingdienst en Autoriteit Financiële Markten (AFM) verscherpen de controle op ontoelaatbaar gedrag van accountants. Daartoe hebben de instanties een convenant gesloten met de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), meldt Het Financieele Dagblad.

Tot voor kort mocht de Belastingdienst geen gegevens of vermoedens van fraude of andere misleiding delen met toezichthouder AFM. Door het convenant is dat nu wel mogelijk.

De accountants werken mee aan de afspraken. ‘Het gaat om accountants die over de schreef gaan bij hun eigen aangifte of die betrokken zijn bij verdachte of malafide transacties bij klanten’, zegt directeur Berry Wammes van de NBA in het FD. ‘Bij alles waar de eer van het beroep in het geding is en dus de objectiviteit en de onafhankelijkheid.’

Als het gaat om klachten of signalen die de Belastingdienst bij individuele accountants tegenkomt, worden deze voortaan opgepakt door de NBA. Die bekijkt welke stappen er ondernomen moeten worden tegen het lid, bijvoorbeeld door een zaak aan te spannen bij de accountantskamer.

Bij misstappen of vermoedens van misleiding die zijn toe te schrijven aan structurele fouten bij een accountantskantoor, wordt de AFM ingeschakeld. Die verricht vervolgens onderzoek. ‘Het gaat om zaken die we niet konden aanpakken, omdat de Belastingdienst ze niet aan ons mocht geven’, zegt een woordvoerder van AFM.

Bron: Het Financieele Dagblad

Gerelateerde artikelen