Verruiming Octrooibox

Belastingplichtigen die een octrooi hebben gekregen voor de ontwikkeling van immateriële activa, kunnen sinds 1 januari 2007 de Octrooibox gebruiken. Opbrengsten uit deze zelfontwikkelde activa zijn dan onder voorwaarden, belast tegen een tarief van maar 10 procent. Op 20 november is voorgesteld de Octrooibox te verruimen. Ook immateriële activa die voortkomen uit speur- en ontwikkelingswerk kunnen nu voor deze box in aanmerking komen.

Er moet dan wel een speuren ontwikkelingsverklaring zijn afgegeven aan de belastingplichtige. Deze verruimende bepaling geldt voor speur- en ontwikkelingsactiva die na 31 december 2007 tot de bedrijfsmiddelen van de belastingplichtige zijn gaan behoren.

Bedrijven die geen octrooi hebben aangevraagd maar wel speur- en ontwikkelingskosten hebben gemaakt, kunnen hierdoor nu ook profiteren van het 10 procent-tarief. Zo is de Octrooibox niet alleen toegankelijk voor het grootbedrijf, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. Voorwaarde is wel dat het om aan de vennootschapsbelasting onderworpen ondernemingen gaat.

Bron: TaxUpdate Tijdschrift Financieel Management i.s.m. Deloitte

Gerelateerde artikelen