Verrekening van vordering en faillissement

Als u een vordering heeft op een failliete onderneming, dan is de kans groot dat u als concurrente schuldeiser niet betaald krijgt. Er zijn namelijk vaak andere schuldeisers die een bevoorrechte positie hebben. De vordering verrekenen met een schuld op het failliete bedrijf versterkt uw positie. Grant Thornton bericht over de mogelijkheden.

Het is niet mogelijk een schuld aan de gefailleerde en een vordering op de gefailleerde te verrekenen indien één van beide vorderingen na het faillissement is ontstaan. Als er sprake is van wederzijdse vorderingen die zijn ontstaan vóór faillissement, kunt u als crediteur vaak wel een beroep op verrekening doen. Verrekeningsconstructies in het zicht van faillissement zijn echter complex. Check daarom of voldaan is aan de goedetrouwregel en of de algemene voorwaarden een dergelijke constructie niet uitsluiten. Een toelichting.
 
De eis van goede trouw
Is faillissement in zicht en neemt u een schuld of vordering over om zo een beroep op verrekening te kunnen doen, dan handelt u in strijd met de goede trouw. Doel van de goedetrouwregel is te voorkomen dat een schuldeiser zich op ongerechtvaardigde wijze een voorrangspositie verschaft. U zou immers tegen vergoeding een schuld aan de gefailleerde kunnen overnemen om deze vervolgens te verrekenen. In dat geval zou u als schuldeiser via een omweg alsnog uw geld krijgen (namelijk de vergoeding voor het overnemen van de schuld) en benadeelt u andere crediteuren. De curator zal dan het beroep op verrekening betwisten.
 
Algemene voorwaarden
De mogelijkheid om te verrekenen kan contractueel worden uitgesloten. Dit staat vaak in de algemene voorwaarden. In dat geval zal een curator een beroep op verrekening zeker afwijzen. Controleer daarom goed wat er in deze voorwaarden staat.

Gerelateerde artikelen