Verplicht wettelijk tarief incassokosten

Belangengroepen hebben een stijgende aandacht voor de incassobranche. Tweede Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl is een invloedrijk politica en begeleidt onder meer wetsvoorstellen op incassogebied. Op de 4e Credit Expo op woensdag 19 november in Rotterdam gaat Saskia Noorman-den Uyl in debat met Erik Vannisselroy van TRC Advocaten en neemt het op voor de mens achter de debiteur.

Incassobureaus rekenen te hoge incassokosten. Er moeten eenduidige regels komen en het tarief moet wettelijk worden vastgesteld. Dit vindt Tweede kamerlid Saskia Noorman-den Uyl. De politica is betrokken bij de totstandkoming van het rapport ‘Incasso een bron van ergernis’ wat recent is aangeboden aan staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken. Uit het rapport blijkt dat incassobureaus veel te hoge incassokosten doorrekenen aan debiteuren.

‘In de praktijk blijkt dat een hoop incassokosten verstopt zitten in kosten voor voorwerk. Hierdoor loopt de openstaande schuld van een debiteur hoog op. Grote schuldeisers, zoals bijvoorbeeld energiebedrijven berekenen extra kosten door in de openstaande vorderingen. ’Noorman-den Uyl vindt het tijd voor wettelijke maatregelen. ‘De incassomarkt is een markt waar de kosten redelijk zijn, maar er moet snel iets gedaan worden aan een wettelijk tarief.’

Bij incassobureaus lijkt het overeengekomen gefixeerde incassotarief vaak niet alleen de incasso zonder procedure te dekken, maar het gehele incassotraject. Vanaf het ter incasso in handen krijgen van de vordering tot en met het uiteindelijk incasseren van het gevorderde bedrag. Hierbij worden de eventueel te maken proceskosten en de kosten van ingeschakelde derden al dan niet afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Er is sprake van een incassomarkt waarin de opdrachtnemende partijen ongelijke spelers zijn met uiteenlopende belangen. Met name de rol van de deurwaarder op de incassomarkt is oneigenlijk en werkt verstorend op de marktwerking. De incassoactiviteiten en de ambtelijke taken van de deurwaarder lopen door elkaar. Bovendien heeft de deurwaarder een financieel belang bij het verrichten van ambtshandelingen en zal daar sneller toe overgaan, hetgeen de schulden aanzienlijk doet oplopen. De deurwaarder zou daarom niet langer als incassopartij actief mogen zijn.

Daarbij komt ook dat deurwaarders in de ons omringende landen in dienst zijn van de overheid. Noorman -Den Uyl is van mening dat het beter is voor de markt als de functie van deurwaarder weer een ambtelijke functie wordt. ‘Men doet hun werk goed, maar gebruiken hun bevoegdheden verkeerd. Het wordt tijd voor een menselijk gezicht, boven alle markten’.

Wilt u meer weten? Volg dan het debat “Incasso met een menselijk gezicht” van 12.00 tot 13.00 uur in zaal Achter Glas. Deze sessie wordt gefaciliteerd door CREDIT YARD.

Gerelateerde artikelen