Verplicht energielabel ontbreekt bij helft kantoren

Kantoren zonder energielabel C moeten sluiten in 2023.

Naar schatting heeft ruim de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C of beter. Maar de tijd begint te dringen. Per 1 januari 2023 moeten kantoren aan deze nieuwe verplichting voldoen.

Volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 1 juli 2022 nog maar 48 procent van de kantoren een label C of beter. Daarnaast heeft 11 procent een label D of slechter. Van 41 procent is nog geen energielabel geregistreerd.

Per 1 januari 2023 zijn eigenaren en gebruikers van kantoren verplicht om een energielabel C of hoger te hebben voor het kantoorgebouw. Bij het ontbreken daarvan mag de ruimte niet meer als kantoor worden gebruikt.

Na een redelijk constante stijging van het aandeel groene labels (label C of beter) in de afgelopen jaren, lijkt de stijging in het afgelopen halfjaar iets te versnellen. Sinds 2017 stijgt het aandeel groene labels jaarlijks met 7 à 8 procentpunt. In het afgelopen halfjaar was dit 5 procentpunt.

De percentages zijn gebaseerd op de schatting dat ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label C-verplichting. Dit schat RVO op basis van verschillende registraties. Bepaalde kantoorgebouwen, zoals kleine kantoren en monumenten, vallen niet onder de verplichting en zijn hierin niet meegerekend.

 

Gerelateerde artikelen