Verpakkingenbelasting verdwijnt per 1 januari 2013

In het Regeerakkoord is een besparing op het Afvalfonds opgenomen ter waarde van € 115 miljoen per jaar. De overeenkomst met het bedrijfsleven zorgt voor een solide alternatief voor de verpakkingbelasting, die in 2008 werd ingevoerd. Het afschaffen ervan maakt onderdeel uit van de fiscale agenda, dat is de vereenvoudiging van de belastingen waaraan het kabinet werkt. De afspraken met het verpakkend bedrijfsleven en de daaruit voortvloeiende verplichtingen vertegenwoordigen een waarde van zo’n € 1,5 miljard in 10 jaar.

Gisteren tekenden Atsma en het bedrijfsleven de raamovereenkomst, die voortbouwt op een in maart gesloten concept-onderhandelaarsakkoord. Daarin spreken de bedrijven af dat ze de komende jaren meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken, en de hele verpakkingsketen verder zullen verduurzamen. Voorts staan ze borg voor een robuust en toereikend financieringsstelsel, dat in de plaats komt van het huidige Afvalfonds dat door het Rijk wordt gevuld. In de overeenkomst die nu getekend is zijn de wensen meegenomen die de Tweede Kamer bij bespreking van het concept-onderhandelaarsakkoord heeft ingebracht.

Het financieringsstelsel waarvoor de bedrijven garant staan, is in de eerste plaats bedoeld om de gemeenten te vergoeden voor het inzamelen van verpakkingsafval. Voorts staat het bedrijfsleven garant voor € 20 miljoen per jaar voor de aanpak van zwerfafval. De bedrijven blijven betalen voor de lopende campagne Nederland Schoon. Daarnaast betaalt het bedrijfsleven een Kennisinstituut Verpakkingen dat voor de komende jaren een ‘verduurzamingsagenda’ gaat opstellen en uitvoeren waarmee de hele verpakkingsketen verduurzaamd wordt. Maatregelen die de bedrijven al hebben toegezegd, zijn:

– verhogen van het gehalte hergebruikt PET-materiaal in nieuwe flessen,
– terugdringen PVC gebruik in verpakkingen,
– afschaffen gratis plastic draagtasjes in supermarkten,
– minder materiaal gebruiken in kunststofverpakkingen,
– minder kunststofwikkels gebruiken,
– onderzoek naar gescheiden inzameling van drankenkartons.

Het afschaffen van de verpakkingenbelasting, als vereenvoudiging en vermindering van de regeldruk, lag reeds besloten in het Belastingplan 2012. Daarin stond dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voor 1 juli dit jaar met het bedrijfsleven overeenstemming moest bereiken over een alternatief systeem. Nu de raamovereenkomst is ondertekend, is deze opgave verwezenlijkt.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde artikelen