Veroudering wagenpark remt verlaging CO2-uitstoot

De gemiddelde CO2-uitstoot van het totale Nederlandse wagenpark daalt nauwelijks. Dit komt doordat economische onzekerheid en stijgende kosten van autobezit- en gebruik vernieuwing van het wagenpark afremmen. Er is een trend zichtbaar waarbij particulieren noodgedwongen langer doorrijden met oudere auto's die meer CO2 uitstoten dan nieuwe.

Nederland presteert uitstekend als het gaat om verlaging van de gemiddelde uitstoot van nieuw geregistreerde auto’s. Dankzij het systeem van lage bijtellingen op zuinige (zakelijk gereden) auto’s is Nederland op dit vlak in korte tijd één van de best presterende landen geworden.

Nederland in top 3 nieuwe zuinige auto’s…
In relatief korte tijd is Nederland sterk opgeklommen als het gaat om de verkoop van nieuwe auto’s met een lage gemiddelde CO2-uitstoot. Waar in 2006 deze uitstoot nog op gemiddeld 166,7 gram / km lag was dit in 2012 gedaald tot 118,5 g/km. Fiscale stimuleringsmaatregelen voor met name zakelijke rijders hebben er voor gezorgd dat Nederland nu in de top drie staat als het gaat om de laagste gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw geregistreerde auto’s.

…maar wagenpark vergrijst
Ondanks deze positieve ontwikkeling is de gemiddelde uitstoot van het totale personenautopark (alle personenauto’s in Nederland) in de loop der jaren nauwelijks veranderd. In 1990 en 2000 lag de gemiddelde CO2-uitstoot van alle personenauto’s in Nederland op 190 g/km. In 2011 was dit slechts licht gedaald tot 184 g/km.

Een belangrijke oorzaak is dat economische onzekerheid en stijgende kosten van autobezit- en gebruik ertoe leiden dat particulieren langer doorrijden in relatief oudere auto’s. In 2000 lag het aandeel auto’s van 9 jaar of ouder in het totale Nederlandse personenautopark op 36,1%. In 2013 was dit aandeel gestegen tot 47,2%. Het aantal gereden kilometers met auto’s van 9 jaar of ouder op het totaal aantal door personenauto’s in Nederland gereden kilometers steeg van 28,1% in 2000 naar 38,2% in 2011.

Splitsing particulier / zakelijk
Het Nederlandse fiscale beleid omtrent personenauto’s beloont met succes de zakelijke markt in haar keuze voor nieuwe zuinige auto’s. Dit onder meer door het systeem van lage bijtellingen voor zakelijke rijders en subsidie(regelingen) op zeer zuinige auto’s. De particuliere markt kan hier niet van profiteren en dreigt achterop te raken. Het aanstaande einde van de vrijstelling van MRB (motorrijtuigenbelasting) voor zeer zuinige auto’s, juist een belangrijke stimulans voor particulieren een zuinige auto aan te schaffen, zal deze trend versterken. Hierdoor dreigt verdere vergrijzing van het Nederlandse personenautopark en kan onvoldoende worden geprofiteerd van zuinige technologie in nieuwe auto’s.

Bron: ING Economisch Bureau

 

Gerelateerde artikelen