Verouderde technologie rem op concurrentievermogen

Meer bedrijven stappen over op vervangbare componenten in de software.

Steeds meer bedrijven stappen af van standaard maatwerktechnologie en gaan over tot meer flexibele automatisering, die is gebouwd uit vervangbare componenten, een zogeheten MACH-architectuur.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Enterprise MACHified-onderzoek van  MACH Alliance, een brancheorganisatie van technologiebedrijven. Voor 85 van deze besluitvormers is dit de drijfveer om het percentage van MACH-oplossingen in hun technologische infrastructuur in de afgelopen twaalf maanden te verhogen. Diezelfde besluitvormers (87%) geven aan dat deze investeringen ervoor zorgen dat zij sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt en klantwensen, doordat er sneller nieuwe functionaliteit kan worden gebouwd en geïmplementeerd.

Opkomst van de MACH-infrastructuur

De MACH-architectuur in de technologie kwam op in de jaren tien. Die bestaat uit applicaties die zijn opgebouwd uit beheersbare componenten. Dat kunnen services zijn die bedrijven zelf bouwen, bijvoorbeeld omdat ze nog niet in de markt bestaan, of services, en dat zullen veruit de meeste zijn, die je afneemt in de cloud.

Omdat deze architectuur bestaat uit eenvoudig vervangbare onderdelen, zijn er minder technologische updates nodig, wat zorgt voor een kostenverlaging. Die kan wereldwijd tientallen, zo niet honderden miljarden dollars schelen, stelt de MACH Alliance.

Als het gaat om de tijd en het geld dat wordt besteed aan upgrade projecten, blijkt uit het onderzoek dat er weinig is veranderd ten opzichte van de eerdere jaren. Meer dan een kwart van de organisaties voert nog steeds meer dan twintig upgrade-projecten op jaarbasis uit, waarbij één op de vijf zelfs meer dan de helft van het volledige IT-budget hieraan besteedt, evenals meer dan de helft van de tijd van de IT-teams. Vorig jaar was dat nog veertig procent.

Miljarden kosten voor upgrades

Gartner voorspelt dat internationale ondernemingen dit jaar meer dan 850 miljard dollar aan software uitgeven. Als een kwart daarvan aan upgrades wordt besteed, dan komt dat neer op meer dan tweehonderd miljard dollar dat verloren gaat aan gedateerde technologie.

“De resultaten laten zien dat te veel ondernemingen met verouderde technologie vastzitten in de upgrade-cyclus”, vertelt Sonja Keerl, co-founder van de MACH Alliance. “Een transformatie naar een modern MACH ecosysteem vraagt om een investering in nieuwe expertise, maar de kosten zijn vele malen hoger als bedrijven op oude technologie blijven draaien – zeker voor grote ondernemingen. Ondernemingen die naar een flexibele MACH-aanpak bewegen, blijken aanmerkelijk beter in staat om zich aan toekomstige veranderingen aan te passen.”

Het onderzoek toont daarnaast aan dat Amerikaanse ondernemingen nog altijd achterlopen als het gaat om de adoptie van MACH infrastructuren ten opzichte van Europa. Europese leiders blijken de overstap naar moderne technologie meer te ondersteunen en aan te moedigen.

Tegelijkertijd plukken Amerikaanse ondernemingen die MACH-technologie wel adopteren de vruchten. Bijna de helft van de ondernemingen die in het afgelopen jaar hun investeringen in moderne technologie hebben opgeschaald, zeggen een significante voorsprong te hebben op de concurrentie. Bij de ondernemingen die achterblijven in de adoptie, halveert dit percentage.

Gerelateerde artikelen