Vernieuwing rijksdienst

Bij uitvoeringsorganisaties is er sprake van veel innovatie en tonen klanttevredenheidonderzoeken aan dat ze goed scoren. Het afgelopen jaar groeide het aantal rijksambtenaren nog, maar dat betrof vooral de uitvoerende diensten en die ontwikkeling was volgens de departementen te voorzien. Het aantal beleidsambtenaren is afgenomen.

Vooralsnog zijn op het terrein van de bedrijfsvoering de belangrijkste vorderingen gemaakt. Het Directoraat Generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk is opgericht, de directeur generaal is benoemd en de mensen zijn aangetrokken.

Deze DG stelt kaders voor onder meer personeel en organisatie, ICT, inkoop en huisvesting. Verder komt er een rijksbrede werkplek en wordt een aantal rijksbrede diensten ondergebracht in ‘De werkmaatschappij’, een shared service-organisatie voor de rijksoverheid.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen