Vernieuwd ziekenhuis Zeeland mogelijk door crowdfunding

Zeeland krijgt de primeur van het eerste Nederlandse ziekenhuis dat wordt gerealiseerd met crowdfunding.

Dat wordt mogelijk dankzij een initiatief van betrokken Zeeuwen en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Het ADRZ was al langere tijd op zoek naar een geschikte locatie voor de realisatie van een volledig vernieuwd ziekenhuis en een passende financieringsvorm. Beide zijn nu gevonden.
Het vernieuwde ziekenhuis komt op de huidige locatie van het ADRZ Vlissingen. De financiering wordt deels met crowdfunding gefinancierd door Zeeland Investments Beheer (ZIB). ZIB is een Zeeuwse beheerder van beleggingsfondsen met een positief en stabiel trackrecord met vastgoedinvesteringen gedurende meer dan 15 jaar met meer dan 2.500 particuliere investeerders. Onder meer de Zeeuwse ondernemer Henk van Koeveringe is een belangrijke drijvende kracht achter ZIB.
 
De crowdfundingactie komt, net als de andere activiteiten van ZIB, onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De Raad van Toezicht voor de crowdfundingactie komt onder voorzitterschap te staan van mevrouw drs. K.M.H Peijs, voormalig commissaris van de Koningin in Zeeland.  
 
Rente netto vijf procent per jaar
In totaal is er voor de realisatie van het ziekenhuis circa €20 miljoen nodig. De verwachting is dat minimaal de helft van dit bedrag (€10 miljoen) bijeen wordt gebracht door middel van de crowdfundingactie. Een beperkt deel zal bancair worden gefinancierd, welk deel precies is nog niet bekend. Deelnemers van de crowdfundingactie kunnen participeren vanaf een bedrag van €2500 tot een maximum van €40.000. Ze verstrekken de lening voor de periode van maximaal zeventien jaar die in diezelfde periode jaarlijks deels wordt terugbetaald. De deelnemers ontvangen een netto rente van vijf procent per jaar.
 
Vertrouwen en transparantie
ZIB verwacht dat er voldoende investeerders uit de provincie, maar ook van daarbuiten, interesse zullen hebben om aan de crowdfundingactie deel te nemen en daarmee de totale vernieuwing van Ziekenhuis Zeeland te realiseren. “Om een grote groep van particuliere investeerders te mobiliseren is het noodzakelijk voor de initiatiefnemers om vertrouwen en transparantie te kunnen presenteren. ZIB kan dat maximaal bieden”, aldus mede-initiatiefnemer Henk van Koeveringe.
________________________________________________________________________________________
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Kunt u nog rekenen op ononderbroken financiering van uw onderneming? Volg de eendaagse Masterclass Alternatieve Financieringsvormen en maak een succes van uw (her)financiering. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Meld u nu aan….
________________________________________________________________________________________ 
“We willen met ZIB Crowdfunding voortbouwen op het bewezen succes van ZIB. Met crowdfunding willen we samen met de inwoners van Zeeland een succesvolle en rendabele invulling even aan de vraag voor financiering van de nieuwbouw van Ziekenhuis Zeeland te Vlissingen. Investeerders vanuit de provincie, maar ook van daarbuiten, kunnen iets goeds doen met hun geld en ontvangen daarvoor een gezond rendement.”
 
Bancaire financiering alleen voldoet niet
De crowdfundingactie is nodig omdat de banken niet meer staan te trappelen om te investeren in vastgoed, ook niet als het een ziekenhuis is. Door de bankencrisis en invoering van Basel III is de ruimte van financiële instellingen voor het verstrekken van vastgoedfinancieringen aan banden gelegd. Realisatie van projecten zonder aanvullende financieringsvormen is daardoor niet meer mogelijk. Basel III is Europese wetgeving bedoeld om de banken gezonder te maken. Tegelijkertijd is er een andere ontwikkeling aan de gang: beleggers en spaarders zoeken naar andere wegen om hun geld te beleggen met een gezond rendement. Daarbij speelt mee dat de rente een historisch dieptepunt heeft bereikt. Er is een toenemende behoefte grip te houden op eigen geld en ook om ‘iets goeds te doen met je geld’.
 
De nieuwe financieringsvorm draagt in grote mate bij aan een versterking van de financiële positie van ADRZ doordat de huisvestingskosten dalen. Dit draagt bij aan continuïteit van geneeskundige zorg in Zeeland.
 
Over ZIB
Zeeland Investments Beheer (ZIB) is een Zeeuwse fondsbeheerder onder leiding van ondernemer Henk van Koeveringe. ZIB heeft een positief en stabiel trackrecord met vastgoedinvesteringen, waarbij gedurende ruim 15 jaar meer dan 2.500 particuliere investeerders zijn betrokken als verstrekkers van kapitaal. De activiteiten van Zeeland Investments Beheer staan onder doorlopend toezicht van AFM en DNB. Van Koeveringe heeft ervaring met investeren en financieren van zorgvastgoed. Zo is hij initiatiefnemer van een keten van dialysecentra op vakantieparken en heeft hij onder meer geïnvesteerd in de voormalige ziekenhuisvestiging te Zierikzee.

Gerelateerde artikelen