Vermogensbeheerders lopen aanzienlijke Solvency II-inkomsten mis

Europese vermogensbeheerders volgen geen strategie voor Solvency II. Door het gebrek aan duidelijkheid over de regelgeving moeten de vermogensbeheerders zich proactief opstellen om te verdienen aan het voorbereidingswerk voor Solvency II.

Dit blijkt uit onderzoek van Ernst & Young onder Europese vermogensbeheerders.  Ruim de helft van de ondervraagde Europese vermogensbeheerders zegt zich proactief voor te bereiden op de regelgeving en twee derde geeft aan over een strategie te beschikken. Dit geeft aan dat de vermogensbeheerders momenteel kiezen voor een grotendeels reactieve aanpak.

Paul de Beus, Partner bij Ernst & Young: “Beheerders hebben tot nu toe een overwegend reactieve houding aangenomen, veelal met het excuus dat duidelijkheid over de regelgeving uitblijft. Maar het vooruitzicht van gegarandeerde inkomsten uit Solvency II gaat in rook op als zij niet door de onzekerheid heen kijken en zich niet proactief opstellen om wat te verdienen. Beheerders verwachten weliswaar dat Solvency II voor nieuwe omzet gaat zorgen, maar uit weinig blijkt dat zij de kansen op het strategisch genereren van inkomsten ook echt benutten. Er staat veel op het spel. Een goede aanpak kan voor aanzienlijke nieuwe inkomstenstromen zorgen en een verkeerde aanpak betekent extra risico voor de verzekeringsportefeuilles.”

De beheerders zijn op tijd klaar
Een kwart van de respondenten is vóór januari 2013 klaar met hun programma en slechts 15% denkt de deadline niet te halen en pas na januari 2014 klaar te zijn. De Beus vervolgt: “Met nog maar ruim twaalf maanden te gaan, begint Solvency II een beetje op een tijdbom te lijken voor vermogensbeheerders. Wat compliance betreft, zullen de meeste ongetwijfeld op tijd klaar zijn maar het is veel beheerders nog niet goed duidelijk hoe ze hun Solvency II-programma’s ook echt in hun voordeel kunnen laten werken.”

Compliance
Van de respondenten geeft 45% toe zich zuiver reactief op te stellen of slechts een beperkt plan te hebben. Een derde geeft aan niet over een duidelijke strategie te beschikken terwijl een vijfde nog niet eens een programma heeft. Daarentegen heeft 5% van de beheerders proactieve doelen gesteld voor het genereren van inkomen uit Solvency II.

De Beus: “Op dit moment ligt voor vermogensbeheerders met een proactieve benadering van Solvency II de markt wijd open om aandeel van hun concurrenten te winnen. Zo hebben we in Nederland gezien dat die vermogensbeheerders die al wel verder zijn gegaan met Solvency II ook echt nieuwe mandaten hebben binnengehaald.”

De kosten van Solvency II blijven onzeker
Volgens een eerder dit jaar uitgevoerd onderzoek van Ernst & Young  dachten de meeste beheerders dat Solvency II meer dan 1 miljoen zou gaan kosten. Inmiddels zijn beheerders minder duidelijk over de te verwachten kosten en zegt 51% dat die onzeker zijn.  
De Beus: “Het voorbereidingswerk voor Solvency II is voor de beheerders een grote algemene kostenpost aan het worden. Intern worden medewerkers anders ingezet en extern moet steeds meer Solvency II-kennis worden aangetrokken. Door de aanhoudende onzekerheid over de precieze invulling van de wetgeving is het de beheerders nog niet helemaal duidelijk wat van hen wordt verwacht qua klantrapportage en gegevensbeheer. Maar één ding is ons duidelijk: Solvency II biedt vermogensbeheerders en andere investment serviceproviders concrete kansen: nieuwe oplossingen zijn nodig om risico’s in de financiële marketen te kunnen heralloceren.“

Communicatie met verzekeraars
Terwijl bijna een derde van de respondenten zegt met de meesten van hun verzekeringsklanten al contact te hebben gehad over Solvency II, is dat voor een groot aantal vermogensbeheerders in dit late stadium nog niet het geval. 53% van de beheerders geeft aan overleg te hebben met minder dan de helft van hun verzekeringsklanten en 25% van de respondenten geeft aan dat 90% van hun verzekeringsklanten nog contact met hen moet zoeken over planning en voorschriften in verband met Solvency II.  Voor 20% van de respondenten is “overleg met verzekeraars” de grootste uitdaging.

De Beus concludeert: “Het lijkt erop dat de beheerders wachten tot ze door hun verzekeringsklanten worden benaderd met een verlanglijstje of gewoon doorgaan met hun eigen Solvency II-programma’s zonder echt een gesprek aan te gaan met hun klanten. De dialoog met de verzekeringssector is bepalend voor het uiteindelijk succes van hun Solvency II-programma’s en in de meeste gevallen doen beheerders er dan ook goed aan die dialoog te intensiveren.”

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen