Verlies van banen door offshoring

Er bestaat geen structureel verschil in de gevolgen van baanverlies door offshoring en andere oorzaken. Globalisering vraagt wel om meer flexibiliteit van zowel overheid als werknemer. Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Economisch Onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Groep over de personele gevolgen van offshoring.

De primaire vraag in het onderzoek ‘offshoring en de werknemer’ is: wat zijn de gevolgen van globalisering en het verplaatsen van werk naar het buitenland voor individuele werknemers? De volgende onderzoekresultaten kwamen naar voren:

– Werknemers uit voor offshoring gevoelige-bedrijfstakken (die zich met name in de industrie, financiële- en zakelijke dienstverlening bevinden) hebben niet meer kans op het verliezen van hun baan dan werknemers uit non-offshoring gevoelige bedrijfstakken.

– Opleiding en leeftijd vormen de belangrijkste factoren bij het vinden van een nieuwe baan en niet (de dreiging van) offshoring.

– De loonverandering na het veranderen van baan is niet anders voor werknemers die hun baan verliezen door offshoring dan voor werknemers die door andere oorzaken hun baan kwijtraken.

– Offshoring heeft binnen de totale economie een nauwelijks merkbare invloed op het aantal baanswitchers en vormt gewoon een van de vele redenen waarom de economie en de arbeidsmarkt elke dag veranderen.

– Wel blijkt dat er bedrijfstakken zijn waar de kans op baanverlies als gevolg van offshoring groter is, denk aan IT, bank- en verzekeringswezen en andere internationaal gerichte industrieën.

– Er zijn winnaars en verliezers door offshoring, maar ervaringen van werknemers die hun baan verliezen zijn niet anders dan die van werknemers die om andere redenen hun baan kwijtraken.

Als globalisering toeslaat en banen verloren gaan, is er behoefte aan regelingen en voorzieningen die werknemers in staat stellen om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden.
Voorbeelden hiervan zijn het reintegratiebeleid en een versoepeling van het ontslagrecht, die werkgevers kan stimuleren meer banen te creëren. Dat zal werknemers immers helpen bij het sneller vinden van een nieuwe baan. Daaraan bestaat een toenemende behoefte als gevolg van de toenemende vergrijzing. Oudere werknemers hebben meestal meer moeite om schokken op te vangen dan jongere werknemers.

Daarom doet SEO een aantal aanbevelingen. Deze worden onderschreven door Delta Lloyd Groep:

– Allereerst dient Nederland over beleid te beschikken dat de gevolgen van globalisering niet in de weg staat of offshoring tegengaat. Nederland is altijd een open economie geweest en heeft de afgelopen jaren van de internationale concurrentie geprofiteerd. Het is van belang dat Nederland dat ook in de toekomst blijft doen. Daardoor neemt de productiviteit toe en wordt de creativiteit gestimuleerd en daarvan profiteren consumenten.
 
– Ook heeft Nederland behoefte aan beleid dat een efficiënte herverdeling van arbeid bevordert. Denk aan het systeem van werkloosheidsuitkeringen en de kosten van het aannemen en ontslaan van werknemers. Het creëren en vernietigen van banen is essentieel voor onze markteconomie. Onze toekomstige welvaartstaat functioneert goed wanneer mensen die hun baan verliezen, het vertrouwen kunnen hebben dat zij zo snel mogelijk een nieuwe baan of zelfs een betere baan vinden.

– Tenslotte is een beleid van levenslange investeringen in de inzetbaarheid van werknemers van het grootste belang. Zorg ervoor dat diegenen die tot de arbeidsmarkt toetreden zo goed mogelijk zijn opgeleid. Verspil geen talent. Houd de werknemer inzetbaar. Dat is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever.

Gerelateerde artikelen