Verlaag eigen bijdrage CAK door vermogen te laten dalen

Vanaf 2013 rekent het CAK een extra deel van het vermogen mee voor de eigen bijdragen voor Zorg zonder Verblijf/Wmo en Zorg met Verblijf. Het extra deel van het vermogen betreft 8% van de grondslag sparen en beleggen uit box 3 (spaargeld, aandelen, tweede woning, rechten op periodieke uitkeringen) van de inkomstenbelasting.

Hoe hoger het vermogen in box 3, hoe hoger de eigen bijdrage. Echter, door het vermogen/de grondslag sparen en beleggen te verlagen, wordt ook de eigen bijdrage lager. Tom van Baaren (Accon avm) geeft drie tips om dit te realiseren.

Overbedelingsschulden opeisen
Wanneer één van beide partners is overleden, zijn er hoogstwaarschijnlijk ook zogenaamde overbedelingsschulden. In de regel zijn deze niet opeisbaar en tellen ze niet mee in de grondslag van box 3. Onder omstandigheden worden de overbedelingsschulden echter wel opeisbaar, waardoor ze de grondslag van box 3 verlagen en daarmee het vermogen waarop de eigen bijdrage door CAK wordt berekend. Kijk in het testament of de akte van verdeling van de erfenis na of de schulden opeisbaar zijn. Is er nog niemand overleden, neem opeisbaarheidsgronden dan alvast op in het testament.

Vrijgesteld schenken
Er zijn ruime vrijstellingen om vermogen te schenken, aan kinderen mag bijvoorbeeld ruim €5.000 per jaar worden geschonken en onder voorwaarden €24.000. Het kan echter ook lonen om meer dan de vrijstelling te schenken, zodat de verschuldigde schenkbelasting opweegt tegen de ellende van de bijdrage CAK.

Het acute effect van het verlagen van het vermogen is helaas niet direct zichtbaar in de hoogte van de eigen bijdrage, omdat de peildatum voor het vermogen op 2011 ligt. Desondanks is actie ondernemen toch aan te raden, zodat de eigen bijdrage op termijn wel wordt verlaagd. Bij overlijden is de daling van het vermogen, en de erfenis, wel direct zichtbaar.

Vermogen overbrengen naar B.V.
Het kan ook lonen om het vermogen over te brengen naar een B.V., omdat deze buiten de grondslag voor de vermogenstoets valt. Het is echter van meer factoren afhankelijk of dit handig is.

Gerelateerde artikelen