‘Verkort deponeringstermijn om faillissementsfraude aan te pakken’

Hoewel het aantal faillissementen dit jaar daalt, zijn ondernemers in Nederland nog te vaak slachtoffer van faillissementsfraude.

Bij maar liefst een kwart tot een derde van alle faillissementen is sprake van fraude, blijkt uit onderzoek van hoogleraar faillissementsfraude prof. mr. Tineke Hilverda. Ondanks de enorme schade, schiet de aanpak van faillissementsfraude ernstig tekort.
Dat stelt de Haagse Commissie van de Vereniging voor Credit Management (VVCM) en het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) in een brief die het deze week naar minister Van der Steur stuurde. De brancheverenigingen pleiten er in de brief voor de deponeringstermijn te verkorten naar tien maanden na sluiting van het boekjaar. Nu is de termijn nog dertien maanden.
Een kortere termijn voor het deponeren van jaarcijfers heeft onomstotelijk een positief effect op het voorkomen van faillissementsfraude, stelt de Haagse Commissie VVCM & VCMB. Het is een relatief eenvoudige aanpassing in de wet die een hoop financiële malheur kan voorkomen; volgens diverse onderzoeken loopt de schade van frauduleuze faillissementen op tot 1,3 miljard euro per jaar. De ons omringende landen hanteren reeds een kortere deponeringstermijn.
Jaarlijks gebeurt het bijna 20.000 keer dat op één moment voor twee jaren de jaarcijfers worden gedeponeerd, blijkt uit cijfers van Graydon. Gemiddeld gaat minder dan 1 procent van alle Nederlandse BV’s failliet. Bij bedrijven die op één moment twee jaarrekeningen deponeren, is de kans op faillissement 2,5 keer zo groot.
Wakker schudden
“Met een deponeringstermijn korter dan twaalf maanden, kunnen ondernemers niet meer in één keer de jaarcijfers van twee jaren deponeren,” zegt Dick Kruiswijk, voorzitter van VCMB. Frauduleuze ondernemers misbruiken de huidige constructie om zogenoemde ‘slapende ondernemingen’ op het oog solvabel te doen lijken. Door twee positieve jaarrekeningen op één moment te deponeren, lijkt een BV een gezonde historie te hebben. Vervolgens kan deze BV worden misbruikt voor frauduleuze handelingen, bijvoorbeeld door daar schulden te stallen en vervolgens een faillissement aan te vragen.
“Het verkorten van de deponeringstermijn naar tien maanden zorgt niet voor wezenlijk veel extra administratieve lasten ten opzichte van een termijn van dertien maanden. Een jaarrekening moet hoe dan ook worden opgesteld”, aldus Kruiswijk.
De motor van MKB
Het verkorten van de deponeringstermijn heeft volgens Kruiswijk meerdere voordelen. “Niet alleen wordt moedwillig frauduleuze ondernemers een beproefde methode uit handen genomen. Het voorkomt ook economische schade én heeft positieve effecten op de transparantie van BV’s, zodat crediteurenrisico’s beter zijn in te schatten. Op die manier wordt het verstrekken en verzekeren van leverancierskrediet, dat de motor van het MKB is, ook makkelijker”, aldus Kruiswijk.
Uit recent onderzoek van het VCMB onder Nederlandse Credit Managers blijkt dat 73 procent van de ondervraagden het een goed idee vindt om de deponeringstermijn te verkorten.
Met het recente wetsvoorstel van Van der Steur komt het thema na de zomer weer terug in de politieke besluitvorming. “Het onderwerp ligt al veel te lang stil”, aldus de Haagse commissie VVCM & VCMB. Zij vraagt aandacht voor een snelle behandeling en stuurt daarom in een brief aan op een directe verkorting van de deponeringstermijn.
__________________________________________________________________________________
Realiseer een structureel betere cashpositie en bepaal de optimale financieringsconstructie. Ontdek in twee dagen alle aspecten van werkkapitaal analyse, performance indicatoren en optimalisatie tijdens de masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________
 

Gerelateerde artikelen