Verhoogd risico in helft grootste economieen ter wereld

In 25 van de 50 grootste economieën ter wereld heeft het bedrijfsleven te maken met een verhoogd politiek en economisch risico. Waar de helft van de grootste 50 economieën een laag risicoprofiel heeft, hebben multinationals en ondernemingen in de overige 25 landen onder meer te maken met bedrijfsstilstand als gevolg van oorlog, terroristische aanslagen of politieke inmenging.

Dit blijkt uit de 15e editie van de jaarlijkse Political & Economic Risk Map van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon, die hiermee de politieke en economische risico’s voor het bedrijfsleven in 209 landen analyseert. Volgens Aon hebben vooral opkomende markten zoals Turkije, Hongarije en Roemenië een grotere kans getroffen te worden door de wereldwijde kredietcrisis.

Van ’s werelds belangrijkste economieën zijn de politieke en economische risico’s het grootst in de olierijke landen Iran, Nigeria en Venezuela. Bedrijven worden daar geconfronteerd met burgerlijke onrust, oorlog, terrorisme en niet-betalende overheden.

Hoewel in Kenia de politieke en economische risico’s over heel 2007 daalden, zorgde de onrust na de verkiezingen van eind december ervoor dat Aon aan dit land geen lager risicoprofiel toekende. In elf landen, waaronder Ghana, Mexico, Albanië en Israël, zijn het afgelopen jaar volgens Aon de politieke en economische risico’s gedaald. Aon geeft een hoger risicoprofiel aan Wit-Rusland, Cyprus, Yemen en Guinee-Bissau.

De kans op terroristische aanslagen, verlammende wijzigingen in regelgeving, stakingen of burgerlijke onrust is in het merendeel van ’s werelds welvarendste landen relatief klein. Dergelijke risico’s zijn echter maar al te reëel in opkomende markten. Zo krijgen bedrijven die in Rusland zaken doen in toenemende mate te maken met staatscontrole in de grondstoffensector. Ook zijn risico’s rondom de supply chain- of toeleverancierketens in Azië volgens Aon van toenemende zorg.

Kredietcrisis
Een aantal landen loopt een grotere kans getroffen te worden door de wereldwijde kredietcrisis. Het gaat daarbij met name om nieuwkomers in de wereldwijde economie, zoals Turkije, Hongarije en Roemenië. De Global Credit Crunch Risk Index is een nieuw onderdeel van de Risk Map dat analyseert in welke mate bedrijven in opkomende markten blootstaan aan financiële onrust en daardoor minder kredietwaardig worden.

Grote economieën
Bedrijven die in de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk actief zijn, hebben te maken met lage politieke en economische risico’s. Zij zijn echter potentieel kwetsbaarder voor bedrijfsstilstand als gevolg van terroristische aanslagen dan bedrijven in Japan, ’s werelds tweede economie. De risico’s in Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Korea en Mexico worden als ‘Medium-Low’ of ‘Medium’ beoordeeld. Deze landen zijn de enige in de top 15 van grootste economieën waarvoor het risico niet als ‘Low’ wordt bestempeld.

Enkele voorspellingen:
– Booractiviteiten in een olieveld even buiten de Zuidoost kust van Brazilië zouden in de komende vijf jaar tot grotere economische groei kunnen leiden en van het land een van de toonaangevende olie-exporteurs in Zuid-Amerika kunnen maken.
– Voor Rusland wordt een aanhoudende stabiele economische en politieke situatie voorzien, zowel de periode tot aan de presidentsverkiezingen in maart 2008 als daarna.
– De discussie over het nationaliseren van bepaalde industrieën in delen van India zal niet bijdragen tot een toename van politieke en economische risico’s in 2008.
– In China zou de aanhoudende economische groei kunnen leiden tot een grotere economische ongelijkheid tussen arm en rijk. Een mogelijk gevolg is dat de politieke onrust in 2008 iets zou kunnen toenemen.
– Met de komst van Lee Myung Bak als Zuid-Korea’s nieuwe president vanaf februari, wordt eveneens een verbetering van het politieke klimaat tussen de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea en Noord-Korea verwacht, wat naar verwachting ook positief zal bijdragen aan de relaties tussen Seoul, Tokyo en Washington.
– Ondanks een recordopbrengst van US$100 miljard in 2007, rapporteerde Mexico’s staatsoliemaatschappij onlangs een achteruitgang in productie, export en reserves.

Olie
Het merendeel van de oliereserves in de wereld wordt beheerd door oliemaatschappijen die onder overheidscontrole staan. Gelet op de wereldwijd toenemende vraag naar olie in 2008, zal het grootste deel van die vraag ingevuld blijven worden door staatsoliemaatschappijen in landen met verhoogde politieke en economische risico’s.

Overzicht van landen binnen de top 50 van grootste economieën met een verhoogd politiek en economisch risico (oftewel een meer dan ‘Low’-risicoprofiel):

4 China (Medium)
10 Brazilië (Medium-Low)
11 Rusland (Medium)
12 India (Medium)
13 Zuid-Korea (Medium-Low)
14 Mexico (Medium)
17 Turkije (Medium)
21 Indonesië (Medium-High)
22 Polen (Medium-Low)
25 Saudi-Arabië (Medium-High)
27 Zuid-Afrika (Medium)
29 Iran (High)
31 Argentinië (Medium-High)
33 Thailand (Medium)
36 Venezuela (High)
37 Maleisië (Medium-Low)
40 Colombia (Medium-High)
42 Verenigde Arabische Emiraten (Medium-Low)
43 Pakistan (High)
44 Israël (Medium-Low)
45 Roemenië (Medium-Low)
46 Filippijnen (Medium)
47 Algerije (Medium)
48 Nigeria (High)
50 Egypte (Medium)

Over de Political & Economic Risk Map 2008
Aon’s Political & Economic Risk Map geeft algemene politieke risico’s in 209 landen en gebieden weer en gaat nader in op specifieke risico’s als stakingen, rellen, terrorisme en oorlogsdreiging, debiteurenrisico’s bij staatsleningen, economische- en kredietrisico’s, kwetsbaarheid in de supply chain, risico’s ten aanzien van wet- en regelgeving en politieke inmenging en problemen met valutatransfers. Het risico in elk land is gerangschikt als zijnde ‘Low’, ‘Medium-Low’, ‘Medium’, ‘Medium-High’ of ‘High’, waarbij een land met een ‘verhoogd risico’ wordt gedefinieerd als een land met een classificatie hoger dan ‘Low’.

De Political & Economic Risk Map 2008 is opgesteld door Aon Trade Credit in samenwerking met Oxford Analytica. Oxford Analytica is een internationaal, onafhankelijk consultancybedrijf dat gebruik maakt van een wereldwijd netwerk van meer dan 1.000 experts, waaronder senior faculteitsmedewerkers van de universiteit van Oxford en andere toonaangevende onderzoeksinstellingen wereldwijd, om tot een onafhankelijk oordeel over de geopolitieke risico’s te komen.

Gerelateerde artikelen