Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

De leeftijd van de ondernemer is van invloed op de ontwikkeling van de omzet, werkgelegenheid en de winst. Hoe ouder de ondernemer wordt hoe meer dit drukt op de bedrijfsprestaties. Ook de innovatiekracht wordt minder naargelang de leeftijd van de ondernemer toeneemt.

Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de relatie tussen de leeftijd van de ondernemer en de bedrijfsprestaties. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van gegevens van ondernemers en MKB-bedrijven over de periode 2003-2012.

De kans op een toename van de omzet neemt af met het ouder worden van de ondernemer. Ondernemers van middelbare leeftijd (45-55 jaar) hebben een kleinere kans op omzetgroei dan hun jongere collega-ondernemers. Voor de groep boven de 55 jaar is dit effect nog sterker. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst. Bij de omzet wordt bovendien niet alleen de kans op omzetgroei kleiner, de kans op omzetdaling is bij de ‘oudere’ ondernemers ook groter.
 
Verder blijkt de leeftijd van de ondernemer ook van negatieve invloed op de mate van innovativiteit, dit geldt alleen voor procesinnovaties en niet voor productinnovaties. Overigens zijn naast de leeftijd van de ondernemer natuurlijk ook andere variabelen van invloed op de prestaties van bedrijven. Zo zijn de sector, de grootte en de leeftijd van het bedrijf bijvoorbeeld van belang. Als het gaat om innovatie is bijvoorbeeld ook het opleidingsniveau van de ondernemer bepalend.

Bron: Panteia/EIM

Gerelateerde artikelen