Verenigde Arabische Emiraten: Toestaan vergroting buitenlands eigendom

Het ministerie van Economische Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten heeft aangegeven binnen zes maanden een nieuw ondernemingsrecht te introduceren.

Verenigde Arabische Emiraten werkt al meer dan twee jaar aan een herziening van het ondernemingsrecht. Uitgangspunt zijn de vrije handelsovereenkomsten die ze hebben met diverse landen. Ook wil men graag een aantrekkelijker investeringsklimaat creëren voor buitenlandse ondernemingen.

Onder de nieuwe wet zullen buitenlandse investeerders de volledige eigendom in handen kunnen krijgen van onshore bedrijven in sectoren die buitenlandse investeringen nodig hebben.

Onder het huidig recht is buitenlands eigendom maar voor 49% toegestaan en in sommige sectoren zelfs maar voor 25%. Wel kunnen buitenlandse investeerders in de free trade zones nu al voor 100% eigenaar zijn.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen