Vereenvoudiging fiscale regelgeving ook nodig voor Belastingdienst

De Belastingdienst gaat de komende jaren een verbeterprogramma doorvoeren om het functioneren verder te verbeteren. Enige incidenten uit het afgelopen jaar maakten duidelijk dat daarvoor fundamenteel en systematisch de zaken anders aangepakt moeten worden.

 
Dat meldt PwC Belastingnieuws. 
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een kamerbrief aangegeven waaruit het verbeterprogramma bestaat. Hij merkt daarbij op dat vereenvoudiging van fiscale regelgeving een voorwaarde is voor succes.
Het verbeterprogramma bestaat uit vier sporen:
1. Het verminderen van complexiteit
Dit voornemen hangt samen met het voornemen van het kabinet om het belasting- en toeslagenstelsel tegen het licht te houden. Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief met de vereenvoudigingsvoorstellen (commissie Van Dijkhuizen).
2. Het robuuster maken van werkprocessen
Dit betreft het robuuster maken van de met ICT ondersteunde massale werkprocessen. Het houdt niet alleen het uniformeren en standaardiseren van de werkprocessen in maar ook het versterken van de handhaving en fraudebestrijding bij Belastingen en Toeslagen.
3. Het helder stellen van verwachtingen en rapporteren van de prestaties
Het is voor burgers en het bedrijfsleven niet altijd helder wat zij van de Belastingdienst mogen  verwachten bij de uitvoering van de diverse regelingen.
4. De borging van de veranderingen in de organisatie
Het vierde spoor betreft het borgen van een aantal grote reorganisaties van de Belastingdienst in de afgelopen tien jaar zoals de overstap van een regio- naar een segmentenstructuur(Belastingdienst, Toeslagen en Douane).
Bron: Ministerie van Financiën, 19 mei 2014, nr. DGB/2014/2920 U.

Gerelateerde artikelen