Vereenvoudiging compliance bij post-trading

Specialisten van de Europese Commissie hebben zich gebogen over clearing en verrekening bij grensoverschrijdende financiële transacties. In een rapport adviseren zij over verlichting van administratieve lasten en vereenvoudiging van aangifteverplichtingen.

De belangrijkste aanbevelingen liggen op het gebied van bronheffingen. Vennootschappen moeten nu gedetailleerde informatie verschaffen over de uiteindelijk gerechtigde. Deze administratieve last kan worden verlicht.

Daarnaast stelt de groep specialisten voor elektronische informatieaanlevering mogelijk te maken. Ook is het volgens hen nodig om de verrekeningsprocedures te harmoniseren en te vereenvoudigen.

De aanbevelingen in het rapport moeten leiden tot specifieke EU-wetgeving voor de financiële markten.

BRON: Lian Wijntjes, Deloitte

Gerelateerde artikelen