Verduurzaming detailhandel onder druk

Ook in 2013 heeft de detailhandel het moeilijk. De markt krimpt verder door de nog steeds zwakke binnenlandse economie. Hierdoor dreigen lange-termijn onderwerpen , zoals energiebesparing, naar de achtergrond gedrukt te worden. Gevaar is dat de verduurzaming van het winkellandschap vertraging oploopt en potentiële kostenbesparing onbenut blijft.

Omzet krimpt verder
Zo lang onzekerheid overheerst en lastenverzwaringen de koopkracht aantasten houdt het winkelend publiek de hand op de knip. Zowel voor 2013 als 2014 lijkt verdere omzetkrimp onvermijdelijk. ING Economisch Bureau raamt voor dit jaar een terugval in omzet van de detailhandel van -1,4%. Voor volgend jaar wordt een daling van -0,4% voorzien. Vooral de non-food sector heeft het zwaar.

Druk neemt toe, aandacht duurzaamheid neemt af
Voor veel ondernemers neemt de druk toe en is retail verworden tot een dagelijkse overlevingsstrijd. Dit leidt er helaas toe dat belangrijke onderwerpen, zoals energiebesparing, naar de achtergrond verdwijnen. Waar de totale omzet tussen 2008 en 2012 in winkels met 6% terugviel nam het elektriciteitsverbruik juist met 6% toe. Naast gebrek aan prioriteit voor het onderwerp door de moeilijke economische omstandigheden heeft de detailhandel ook moeite de capaciteit (winkelvloeroppervlak) aan te passen aan de vraag.

Onbenut potentieel
Veel potentieel tot besparing blijft onbenut. Zo zijn concrete maatregelen te nemen op het gebied van verlichting, verwarming en koeling, waarmee het energiegebruik met tientallen procenten gereduceerd kan worden. Naast maatregelen om energiegebruik te verlagen is gedragsverandering minstens zo belangrijk. Dirk Mulder, sectormanager Food & Retail: “Bij goed ondernemerschap hoort een energiebewust beleid. Juist vanuit een duurzame gedachte kunnen oplossingen ontstaan omtrent de huidige winkelproblematiek.”

Door nieuwe technologie te omarmen kunnen winkels belangrijke stappen zetten richting een duurzame en toekomstbestendige winkelstraat. Dankzij de opkomst van multichannel retailen bestaan er nu mogelijkheden om met minder winkels toch veel consumenten te bedienen. Door webshops in de winkel te integreren kunnen voorraden en winkelvloeroppervlak worden gereduceerd.

Bron:
ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen