Verdubbeling verwacht van aantal bezwaren op WOZ-beschikking 

Steeds meer huizenbezitters en ondernemers maken bezwaar tegen de WOZ-beschikking.

Steeds meer huizenbezitters en ondernemers maken bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Dat stelt WOZ-specialist Previcus Vastgoed op basis van een eerste inventarisatie van de ingediende bezwaren.

In de eerste weken van dit jaar steeg het aantal bezwaren met maar liefst 49% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Vooral bedrijven tekenen vaker bezwaar aan. Belangrijke oorzaak lijkt de coronacrisis: vooral ondernemers zijn een stuk kritischer op hun uitgavenpatroon. 

Zij hebben een punt, stelt Michel Uyen, directeur bij Previcus Vastgoed. Veel gemeentes hebben de negatieve effecten van coronamaatregelen niet meegenomen in de waardebepaling. “De lockdown heeft een negatieve invloed op de waarde van horeca- en winkelpanden, maar bijvoorbeeld ook het vastgoed van sportclubs. Die correctie is bij veel WOZ-beschikkingen niet doorgevoerd.”

Traditiegetrouw ontvangen vastgoedeigenaren in de eerste maanden van het jaar een WOZ-beschikking van hun gemeente. Deze waardebepaling speelt een belangrijke rol bij de hoogte van de gemeentelijke belastingen. 

De peildatum voor het bepalen van de WOZ ligt altijd op 1 januari van het jaar ervoor, en op 1 januari 2020 hadden we in Nederland nog niet te maken met coronamaatregelen. Gemeenten hebben wel de mogelijkheid om corona op te voeren als ‘bijzondere omstandigheid’ bij het bepalen van de WOZ-waarde, waardoor de gevolgen van de lockdown meegewogen kunnen worden in de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Dit werd onlangs ook aanbevolen door de Waarderingskamer, op basis van een onderzoek door het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). 

Hoewel consumenten volgens het CBS sinds corona ook kritischer zijn op hun uitgaven, bleef de groei van het aantal bezwaren beperkt. De coronacrisis heeft tot nu toe weinig effect gehad op de huizenprijzen, deze zijn het afgelopen jaar verder gestegen met gemiddeld 10%. Consumenten die bezwaar maken op hun WOZ-waarde doen dit vooral omdat bepaalde waardeverminderende factoren niet of onvoldoende worden meegewogen door gemeentes in de WOZ-bepaling. Denk daarbij aan achterstallig onderhoud, belemmerende omgevingsfactoren (zoals wonen naast een snelweg of fabriek), de aanwezigheid van asbest, scheurvorming of een laag energielabel. Bij de meeste gemeentes is het mogelijk om tot april bezwaar te maken op de bepaling van de WOZ-waarde van een huis of bedrijfspand. Dat is in 40% van de gevallen succesvol.