Verdere verruiming ondernemingsfinanciering

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) wordt verder verruimd. Deze verruiming komt bovenop de recente verhoging van de GO tot leningen tot 150 miljoen euro. Dat meldt het Ministerie van Economische Zaken. Herfinanciering van bestaande kredieten wordt onder voorwaarden mogelijk gemaakt.

Ook wordt bezien of het mogelijk is bankgaranties onder voorwaarden op een zo kort mogelijke termijn binnen de GO te brengen. Dit is vooral van belang voor bedrijven in de bouw en de kapitaalgoederenindustrie.

Minister Van der Hoeven: ‘Hiermee nemen we een belangrijk knelpunt weg waar bedrijven en banken bij het gebruik van de regeling mee werden geconfronteerd.’ De regeling is ook opengesteld voor de bouw van ziekenhuizen. Het ligt in de bedoeling om ook Projectontwikkeling nog dit jaar onder de regeling te brengen.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen