Verdere maatregelen AFM tegen short selling

Gezien de aanhoudend uitzonderlijke marktomstandigheden, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verdergaande maatregelen genomen tegen transacties die de handel in aandelen van financiële ondernemingen verstoren.

Het op 21 september afgekondigde verbod op naked short selling wordt vervangen door een verbod op het vergroten van een short positie, zowel gedekt als ongedekt, in financiële ondernemingen.

Daarmee sluit de AFM aan bij het uitgevaardigde verbod van de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk, inclusief de uitzonderingen op het verbod.

Lees de nieuwe regelgeving over short selling hier.

 

Gerelateerde artikelen