Verdere groei factoring

Opheffen van het verpandingsverbod kan stimulans zijn voor factoring.

De afgelopen jaren is de factoringmarkt door verschillende internationale en binnenlandse ontwikkelingen hard gegroeid. De druk op werkkapitaal was hoog en factoring bood daar als financieringsinstrument de oplossing voor.

Door stokkende aanleverketens vanwege lockdowns, grondstoffentekorten en de forse inflatie is de financiering van de supply chain de laatste tijd steeds belangrijker geworden. Veel bedrijven hebben afgelopen jaar stevig ingekocht om ondanks de problemen met leveringen toch aan de vraag te kunnen voldoen. Dit heeft een enorm effect gehad op het werkkapitaal.

En, zeggen Mel Yucel en Wilfred van Heerdt, bestuursleden van de FAAN: “Die hoge voorraden moeten wel gefinancierd worden. Factoring kan heel goed met zulke fluctuaties meebewegen en op die manier de financieringsbehoefte van de klant volgen.” Dat was een van de redenen van de groei van de factoringmarkt in het afgelopen jaar.

De groei werd ook veroorzaakt doordat veel nieuwe klanten deze financieringsvorm hebben ontdekt. Daarnaast zullen veel bedrijven de hogere kosten die zij hebben nog gaan doorberekenen. “We verwachten dat de markt voor factoring zal blijven groeien. Wat 2023 spannend maakt is wat er geopolitiek gaat gebeuren. Dit hangt een beetje als een donkere wolk boven de markt. Goed vooruitblikken is op dit moment eigenlijk heel erg lastig,” aldus de bestuursleden.

Het kabinet en de Tweede Kamer hebben weer gesproken over het opheffen van het verpandingsverbod. Dit kan een groot effect gaan hebben op het gebruik van factoring omdat het de financierbaarheid van onderneming vergroot. Ook voor een level playing field in Europees perspectief zou het goed zijn om hier een einde aan te maken.

Gerelateerde artikelen