Verdeel de macht in organisaties

Om de consensus over de strategie te bevorderen moeten organisaties de macht verdelen en ervoor zorgen dat medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën te uiten. Dat stelt Murat Tarakci in zijn proefschrift 'Strategie en gedrag - Strategische consensus, macht, en merken', waarop hij onlangs promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In zijn proefschrift presenteert Tarakci een methode om de strategische consensus en ‘alignment’ van een organisatie te beoordelen. Zijn aanpak maakt het onder meer mogelijk om de mate van consensus te kwantificeren, zowel binnen een specifieke organisatiegroep als organisatiebreed. Overeenstemming bevordert namelijk de strategische uitvoering en draagt bij aan de bedrijfsprestaties.

Zijn proefschrift gaat daarbij in op de bekende vraag wat beter is voor een organisatie: een steile hiërarchie of een gelijkere machtsverdeling? Tarakci stelt dat bestaande machtsverschillen binnen organisaties bepalend zijn voor de strategische koers van het bedrijf. Hij laat zien dat de keuze voor een machtsstructuur afhankelijk is van het al dan niet toekennen van macht op grond van eerdere prestaties van een persoon.

Gerelateerde artikelen