Verbeteren eigen service grootste uitdaging voor 62% accountants

62% van de accountants in het mkb ziet het verbeteren van de eigen service als belangrijkste uitdaging om zich te onderscheiden en beter te concurreren. Dit in tegenstelling tot andere sectoren waar vooral kostenverlaging prioriteit heeft, doordat er meer gedaan moet worden met minder mensen.

‘Slechts’ 33% van de accountants beschouwt kostenverlaging als een zakelijke uitdaging. Hoewel 42% aangeeft dat er een sterke druk ligt op hun tarieven. Voor 30% is het vinden van nieuwe klanten het meest belangrijk.

Dit blijkt uit de onlangs, in opdracht van Exact, uitgevoerde MKB Cloud Barometer 2013  door IT-onderzoeksbureau Pb7.

Als het gaat om serviceverbetering richten accountants hun pijlen op het ontwikkelen van hun adviesrol (40%) en het verbeteren van de klanttevredenheid (42%). De praktijk laat namelijk zien dat klanten van accountants- en administratiekantoren steeds vaker en steeds meer strategisch advies willen over bedrijfsvoering, en ook behoefte hebben om daarover te sparren. Dit vraagt van de accountants om hun administratieve taken zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat er meer tijd vrijgemaakt kan worden voor betere dienstverlening.

Bijna de helft (47%) ziet hierbij een belangrijke rol weggelegd voor IT, waarbij vooral het gebruik van mobiele apparatuur in opmars is.  Ruim een derde (35%) van de accountants ziet cloudoplossingen als ondersteunend. 27% ziet efficiënter werken als belangrijkste bijdrage van cloudoplossingen. 78% beschouwt het kunnen leveren van meer waarde als belangrijkste uitkomst van efficiënter werken.

Accountants klaar voor de cloud
De markt is flink aan het veranderen volgens Sebastiaan de Jong, sales director bij Exact. “Accountants worden inderdaad steeds meer gevraagd als belangrijke sparringpartner voor het mkb. Om aan die vraag te kunnen voldoen, moeten accountants efficiënter werken en meer tijd vrijmaken voor advies. Bovendien eisen klanten meer, maar willen daar – volgens 65% van de accountants – niet evenredig voor betalen. Dat werken in de cloud kan helpen op het gebied van efficiencyverbetering wordt onderkend door 54% van de accountants. Ze zijn er klaar voor, zo laat de quickscan van het onderzoek zien op onlineondernemen.nl. Maar dat geldt nog niet voor een groot deel van  hun klanten. Die  leveren hun gegevens niet online aan, maar stoppen hun bonnen nog altijd keurig netjes in een ‘schoenendoos’. Zaak dus voor de accountants om niet alleen zichzelf, maar ook hun klanten te overtuigen van werken in de cloud en daar samen de vruchten van te plukken.”

Bron: Exact

Gerelateerde artikelen