Verbeterde energieregeling rammelt nog steeds

De drempel is nog te hoog en 160.000 euro steun is te weinig.

Ondernemersorganisaties vinden het een goede zaak dat meer bedrijven aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming in de energiekosten (TEK) nu de overheid de eisen voor de regeling heeft bijgesteld. Maar niet iedereen is tevreden. Ook zou het bedrijfsleven graag zien dat het maximale bedrag dat ondernemingen kunnen ontvangen nog wordt verhoogd.

De TEK-regeling is bedoeld om ondernemers te compenseren voor de enorme schommelingen in de variabele tarieven voor gas en elektriciteit. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moest voorheen 12,5 procent van de omzet opgaan aan energie. Dat wordt 7 procent. Het maximale bedrag dat een bedrijf kan ontvangen was en blijft 160.000 euro.

VNO-NCW en MKB-Nederland spreken in een verklaring van een “heel goede stap” voor wat betreft het bijstellen van de drempel naar 7 procent. De eerdere drempel sloot “op voorhand al tienduizenden ondernemers, van bakkers en slagers tot producenten van karton en voeding en metaalbewerkers, uit, terwijl de problemen met de hoge energiekosten daar nijpend zijn.”

Niet alle ondernemers zijn tevreden. Bakkersvereniging NVOB vindt de aanpassing “toch wat tegenvallen”, aldus directeur Marie-Hélène Zengerink. “De drempel blijft erg hoog voor ambachtelijke bakkers.” Volgens Zengerink hebben bakkers nu eigenlijk bijna baat bij het laten toenemen van hun energiekosten, zodat ze aanspraak kunnen maken op de vergoeding. “Dat kan niet de bedoeling zijn.”

VNO-NCW en MKB-Nederland dringen er op hun beurt op aan dat het maximumbedrag dat bedrijven kunnen ontvangen omhoog gaat. “Voor veel energie-intensieve bedrijven, zoals baksteenproducenten, koelbedrijven en de grafische industrie, is 160.000 euro slechts een druppel op de gloeiende plaat”, zo klinkt het. De organisaties wijzen ook naar een Europese steunregeling die het mogelijk zou maken om in bepaalde gevallen tot wel 4 miljoen euro per bedrijf aan steun te geven.

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME bevestigt dat beeld. Om de industrie te helpen, moet het maximumbedrag richting een miljoen euro, aldus de organisatie. Ook wil FME dat grote bedrijven aanspraak kunnen maken op de TEK-regeling. Nu geldt die alleen voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers.

Door de aangepaste regeling geldt voor land- en tuinbouwers hetzelfde maximumbedrag als voor andere ondernemers. Zij zouden in verband met staatssteunregels eerst maximaal 62.000 euro subsidie mogen ontvangen, maar in EU-verband is afgesproken dat die beperking vervalt.

Volgens Glastuinbouw Nederland is die verhoging onvoldoende. Bovendien blijft er door de hoge kosten geen geld over om de sector te verduurzamen. “Niet alleen trekt het kabinet daarmee de stekker uit de energietransitie, maar ook leidt dit tot minder lokaal, Nederlands aanbod aan betaalbare groente, fruit, bloemen en planten”, reageren de tuinbouwers..

(ANP)