Verandermoeheid frustreert vooruitgang

Nederland is verandermoe. Veranderprocessen binnen organisaties mislukken aan de lopende band. Werknemers werken vaak in een eilandcultuur, ontberen strategische doelen en communiceren intern slecht. Dit blijkt uit tussentijdse uitkomsten van de Twynstra Gudde Performance & Change Monitor 2008.

Organisaties moeten het beleid rondom hun belangrijkste productiefactor, het menselijk kapitaal, omgooien. Niet de managementfunctie, maar vrijheid en eigen creativiteit in het werk, zijn de nieuwe status. Volgens adviseur Marijn Mooij worden veranderprocessen nauwelijks afgestemd op de overige processen binnen organisaties.

Door het veelvuldig mislukken van verandertrajecten, worden producten te laat gelanceerd en stagneert de innovatiekracht van organisaties. Hoewel Nederlanders zijn geneigd tot samenwerking, staan onze systemen en procedures in de weg om te komen tot daadwerkelijke vernieuwing.

De ontevredenheid op de werkvloer neemt toe en de leidinggevende is niet in staat om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Mooij stelt dat het roer om moet. Veranderingen bestaan voor tachtig procent uit gedragsveranderingen.

De samenwerking tussen de verschillende lagen en afdelingen moet beter en er moet een duidelijke vertaling komen van strategie naar medewerkerperspectief. Door medewerkers aandacht te geven, bruggen te slaan tussen verschillende afdelingen en draagvlak te creëren binnen verschillende lagen in de organisatie, ontwaakt de interne passie van medewerkers opnieuw en krijgt innovatie een ka

Gerelateerde artikelen