Veranderingen stagneren door leiders

Slechts 2 op de 5 organisaties in Nederland zijn er het afgelopen jaar in geslaagd koerswijzigingen succesvol door te voeren. Voor een groot deel zijn succesvolle veranderingen toe te schrijven aan de stijl van leidinggeven die vooral inspirerend moet zijn.

Toch wordt bij 40% van de grotere bedrijven in Nederland (meer dan 1.000 medewerkers) de directieve leiderschapsstijl gehanteerd, terwijl men weet dat dit niet leidt tot de gewenste en noodzakelijke veranderingen in organisaties. Succesvolle leiders zijn zij, die een heldere koers weten uit te stippelen, deze weten te vertalen voor de medewerkers en hen vervolgens weten te inspireren.

Dit blijkt uit onderzoek van Yacht naar het effect van leiderschapsstijlen op de wendbaarheid van een organisatie.

Gevraagd aan Nederlandse managers wat de belangrijkste aspecten zijn voor een leidinggevende is het antwoord inspireren (68%) en aandacht hebben voor de medewerkers (51%). Maar in de praktijk wordt anno nu vooral gestuurd op korte termijn onderdelen als kostenbeheersing (61%) en klanttevredenheid (51%). Aan de zaken die er echt toe doen, wil een manager succesvol zijn, kan men niet toekomen.
__________________________________________________________________________________
Effectief Leiderschap in 4 dagen | 36 PE punten
Wilt u als financial de effectiviteit van uw leiderschap blijvend vergroten? Wilt u de juiste besluiten nemen en resultaten verbeteren? Bent u financieel expert én geeft u leiding aan een team van professionals? Dan is het vierdaagse programma Effectief Leiderschap voor financials precies wat u zoekt. Voor de bijeenkomt is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

“Wil de top van het bedrijfsleven hun organisaties laten overleven, dan moet deze zelfde top goed opletten. Een wendbare organisatie, die noodzakelijk is voor de continuïteit, vraagt om inspiratie en transparantie. Dit staat wel haaks op de leiderschapsstijl die in de huidige turbulente tijden wordt gehanteerd, namelijk directief leiderschap”, aldus Dick Koopman, directeur bij Yacht.

Balans zoek
Voor een wendbare organisatie is een balans nodig in het sturen op harde en zachte factoren. Het blijkt dat in de minst wendbare organisaties de verhouding tussen het sturen op harde en zachte factoren 80-20 is. In de meest wendbare organisaties ligt die verhouding op 65-35.

Wil je als organisatie wendbaar en dus succesvol zijn, dan is inspirerend leiderschap een voorwaarde: aandacht voor medewerkers en hen betrekken stimuleert het creatief denken over de toekomst van het bedrijf. Deze participerende stijl bevordert  het welzijn van de medewerker en de kwaliteit en kwantiteit van productie of dienstverlening. Je bent eenvoudigweg vaak succesvoller als organisatie.

Bron: Yacht

Gerelateerde artikelen