Veranderingen (per 1 januari) voor (Nederlandse) bedrijven in Duitsland

Dit verandert per 1 januari voor Nederlandse bedrijven in Duitsland

Het minimumloon in Duitsland zal per 1 januari stijgen van 12 euro (sinds oktober 2022) naar 12,41 euro. Deze verhoging zal vooral gevolgen hebben voor de lagere lonen (in Duitsland ‘mini-jobs’ genoemd). De grens voor deze ‘minibaantjes’ wordt opgetrokken naar 538 euro per maand. De grens voor het jaarloon zal ook daardoor ook stijgen; naar 6.456 euro. Naast de verhoging van de laatste lonen, verandert er voor bedrijven in Duitsland nog meer. FM.nl publiceert een lijst om rekening mee te houden.

  • minimumloon in Duitsland stijgt van €12 naar €12,41 per uur; een stijging van ruim 3,4% …
  • … de grens voor het jaarloon stijgt naar €6.456
  • Hinweisgeberschutzgesetz, of klokkenluiderswet verplicht bedrijven met 50 of meer werknemers om vanaf 1 januari een veilig intern meldingssysteem te hebben
  • Lieferkettengesetz wordt ingevoerd voor bedrijven met minstens 1.000 werknemers en moet toeleveringsketens controleren op naleving van mensenrechten- en milieunormen

De nieuwe klokkenluidersbeschermingswet, ofwel de Hinweisgeberschutzgesetz verplicht bedrijven met 50 of meer werknemers om veilige interne meldingssystemen op te zetten die klokkenluiders in staat stellen om wangedrag binnen het bedrijf te melden.

Boetes tot 20.000 euro

Klokkenluiders krijgen ook de mogelijkheid om in plaats daarvan contact op te nemen met een extern meldpunt dat op het niveau van de bondstaat geregeld wordt. Daarnaast kan men zich ook melden bij een landelijk bureau van justitie. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot boetes voor bedrijven tot 20.000 euro. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Verplicht toeleveranciers controleren

Ook wordt vanaf 1 januari de Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, kortweg de Lieferkettengesetz (de ‘leveringsketenwet’) ingevoerd voor bedrijven met minstens 1.000 werknemers. Deze wet verplicht bedrijven om hun toeleveringsketens te controleren op naleving van de mensenrechten- en milieunormen en, indien nodig, maatregelen te nemen om schendingen te voorkomen.

“Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot boetes voor bedrijven tot 20.000 euro”

Boete wordt deel van de jaaromzet

In de Lieferkettengesetz is ook de verplichting op genomen dat bedrijven een klachtenbeheersysteem opzetten om klachten van getroffenen te ontvangen en te beantwoorden. Overtredingen van deze wet kunnen boetes tot 2 procent van de jaaromzet tot gevolg hebben.

Lees ook:

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland en Nederland is de op één na belangrijkste handelspartner van Duitsland. In 2020 bedroeg het handelsvolume tussen beide landen ongeveer 134 miljard euro. Nederland exporteert vooral aardolieproducten, aardgas en computers naar Duitsland, terwijl Duitsland vooral industriële producten levert. De bilaterale handel is in totaal goed voor ongeveer 20 tot 30 procent van het Nederlandse bruto nationaal product.

Hoeveel Nederlandse bedrijven door deze Duitse wetten geraakt worden, is niet duidelijk. Het statistisch bureau houdt niet bij hoeveel Nederlandse ondernemingen een dochter- of partnerbedrijf bij onze oosterburen hebben.

  • Volgende week: Veranderingen (per 1 januari) voor (Nederlandse) bedrijven in België

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Volgende week deel II: Veranderingen (per 1 januari) voor (Nederlandse) bedrijven in België