Verandering in oorlogsdekking voor transportverzekering Rode Zee

Onrust in Rode Zee zorgt voor dynamiek in transportverzekeringen

Verschillende verzekeraars van het transport van goederen hebben besloten de oorlogsdekking voor het Rode Zee gebied tussentijds op te zeggen. Transportschepen die door de zee-engte richting het Suezkanaal varen zijn recent doelwit geweest van geo-politieke spanningen. Door het gebied loopt namelijk een van de belangrijkste handelsroutes tussen productieregio Azie en de consumentenmarkten in Europa. De gewijzigde houding van de verzekeraars kan gevolgen hebben voor bedrijven in de logistiek, de retail en voor ondernemingen met handelspartners in Azië.

  • Verzekeraars zeggen oorlogsdekking goederentransporten op, voor het Rode Zee gebied
  • Oorlogsdekking verschilt tussen bulk en container verschepingen, met dagelijkse veranderingen in premies en omstandigheden
  • Veranderende verzekeringsomstandigheden hebben impact hebben op logistiek en financieel management
  • premies vooralsnog lager dan kosten van omvaarroute langs zuidelijk Afrika
Normaal gesproken bieden transport goederen verzekeringspolissen dekking voor verlies of schade aan goederen door oorlogsgeweld tijdens transport op zee of in de lucht. Hoewel de premie voor deze oorlogsdekking meestal inclusief is in de transportpremie, hebben verzekeraars het recht om extra premie te vragen voor bepaalde regio’s. Recentelijk hebben enkele verzekeraars gebruik gemaakt van het recht om de oorlogsdekking tussentijds op te zeggen voor het specifieke Rode Zee gebied.

De financiële gevolgen en mogelijke oplossingen van de toegenomen risico’s en verstoringen, hebben nog onvoldoende aandacht van de overheden en andere belanghebbenden Dagelijkse wijzigingen in bulk en container

De impact van deze veranderingen is merkbaar in de logistieke sector, waarbij de markt onrustig is en transporteurs en klanten dagelijks moeten inspelen op wijzigende situaties. Vooral bij bulk verschepingen zien we dat de oorlogsdekking vaker wordt opgezegd dan bij container verschepingen. Bovendien zijn er verschillen tussen verzekeringsmarkten in verschillende landen, waardoor de situatie voortdurend evolueert.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Impact op supply chain en financiën

Verzekeraars bieden verzekerden nu de mogelijkheid om de dekking tegen een hogere premie weer terug te kopen; deze prijzen variëren per markt en kunnen dagelijks veranderen. Volgens experts blijft de extra premie lager dan de kosten voor het omvaren langs de veiliger geachte long route rondom zuidelijke Kaap de Goede Hoop. Dit alternatief brengt namelijk niet alleen miljoenen aan extra brandstofkosten met zich mee per retourtocht, maar veroorzaakt ook een aanzienlijke vertraging in reistijd vanwege de 40% langere route.

Routes naar EU verzekeren

De impact op de Europese economie is aanzienlijk, gezien de dagelijkse betrokkenheid van ongeveer 8.8 miljoen vaten per dag in olietransport en 380 miljoen ton aan dagelijkse vracht. De financiële gevolgen en mogelijke oplossingen van de toegenomen risico’s en verstoringen, hebben echter nog onvoldoende aandacht van de overheden en andere belanghebbenden.

Dagelijks oorlogsdreiging

Volgens Walle Romijn, van risico-analist en verzekeraar Aon Commodity Trade is de markt wel dynamisch: “Geen dag is hetzelfde. We moeten inspringen op de ontwikkelingen en zorgen voor de best mogelijke dekking tegen de meest gunstige condities. We hebben daarom dagelijks contact met onze grootste klanten om door de huidige markt te navigeren. Oorlogsdreigingen zijn helaas onderdeel geworden van ons dagelijks handelen.”

Reactie van investeerders en bedrijven

Door de geo-politieke spanningen worden bedrijven geconfronteerd met hogere kosten in hun supply chain en mogelijke verstoringen in de aanlevering. Volgens internationaal risico-analist en verzekeraar Aon lijkt er vooralsnog geen sprake van ‘paniek’ aangezien de meeste bedrijven flexibeler zijn geworden in het omgaan met dergelijke verstoringen. De hogere kosten zullen waarschijnlijk wél leiden tot lagere winsten, zij het tijdelijk, en mogelijk bijdragen aan daarmee bijdragen aan de opwaartse druk op de inflatie.

Gerelateerde artikelen