Veranderende business modellen

Behalve het bieden van een stevige financiële basis, kan een financial op veel meer vlakken bijdragen aan een duurzame toekomst van de onderneming.

De financial heeft vanuit zijn functie als eerste zicht op de ontwikkeling van verdienmodellen en de toekomstbestendigheid daarvan. Ervaring met en inzicht in veranderende verdien en business modellen is dus zeker een pré in ons vak. Om dit stukje vakmanschap te ontwikkelen, is het onder meer raadzaam om casuïstiek te bestuderen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de makelaardij.

De makelaardij van woningen is een vakgebied dat aan twee kanten in de verdrukking is gekomen. Enerzijds staat de huizenmarkt onder druk door slechte macro-economische omstandigheden en politieke onduidelijkheid, met dientengevolge minder werk voor makelaars. Anderzijds is het makelaars’ vak sterk aan erosie onderhevig, omdat de traditionele rol van vraag een aanbod bij elkaar brengen, minder uniek is geworden. De informatie voorsprong, die het mogelijk maakt om de vraag en aanbod kant te matchen, is met de nieuwe technologische mogelijkheden namelijk verdampt. Het is evident dat een nieuw business model noodzakelijk is om dit als onderneming te overleven.

Wat zijn de mogelijkheden? Is het echt zo hopeloos? Ik denk het niet. Er ontwikkelen zich nu al initiatieven als www.verkoopjehuiswel.nl. Dat maakt gebruik van database en search technieken om vraag en aanbod te matchen. Daar kan de makelaar techniek juist in zijn voordeel gebruiken. Aan de andere kant kun je jezelf als makelaar ook meer profileren. Schrijf een blog. Zet daar video’s op van de huizen die je in het portefeuille hebt. Maak gebruik van Facebook, Twitter en wordt de spil in het lokale netwerk. Gary Vaynerchuck schrijft hierover in zijn boek “Crush it” en toont aan dat er mogelijkheden zat zijn om jezelf te onderscheiden en succesvol te worden.

Wat denkt u dat de mogelijkheden zijn? Wat kunnen wij als financials hieraan bijdragen? Ik ben benieuwd naar de inzichten!

Roland Deege is Financieel Directeur bij CoffeeCompany

Gerelateerde artikelen