Veranderend betaallandschap bedreiging voor banken

Bedrijven die nu nog niet experimenteren met alternatieve manieren om internationaal betalingen te verrichten zullen binnenkort een zeldzaamheid zijn, aldus een rapport van de Aite Group.

De meeste banken – en steeds minder bedrijven – maken tegenwoordig nog gebruik van “correspondent banking” voor grensoverschrijdende betalingen – waarbij de banken respectievelijk de rol van correspondent- en respondentbank vervullen. Die omslachtige methode om geld vanrekeningen in het ene naar rekeningen in het andere land te transporteren is niet meer van deze tijd, zegt Aite-research director Christine Barry – het gaat steeds vaker om relatief kleine bedragen en microbetalingen.

De schatting is dat het aantal grensoverschrijdende transacties tegen 2023 de twintig miljard zal overschrijden, tegen 12,8 miljard in 2013, zo stelt de Boston Consulting Group in een ander rapport. Tegelijk zal de gemiddelde waarde van die transacties blijven dalen, aangezien vooral het MKB en individuele consumenten zorgen voor die toename. De traditionele mechanismen die banken heel lang en heel profijtelijk hebben gebruikt om elkaar geld over te maken passen niet langer in deze ontwikkelingen. De zogenaamde ‘international wires’ zijn te traag, te duur en inefficiënt geworden. De methodiek was gericht op en geschikt voor het faciliteren van grote betalingen met laag risico, en niet op grote aantallen kleine betalingen met hoger risico. Alleen multinationals die in veel verschillende landen gevestigd zijn en grote bedragen overmaken hebben nog plezier van correspondent-banking, vooral als za van hun bank(en) ook andere diensten betrekken zoals dond handelsfinanciering. Maar moderne organisaties die met een ‘open account’ hun cash management willen stroomlijnen eisen een kortere end-to-end cyclus, beter traceerbare transacties en een betere transparantie van liquiditeit en cash flows.

Vandaar de groeiende interesse voor alternatieven zoals het Global Automated Clearing House [ACH] model, voorgesteld door de International Payments Framework Association [IPFA]), en zelfs voor minder formeel gestructureerde netwerken met cryptocurrency’s als Bitcoin. Willen de banken ook hier nog een rol blijven spelen, dan zullen ze hun dienstverlening moeten moderniseren.

aitegroup.com

Gerelateerde artikelen