Veranderen of meanderen?

Je kent ze wel... Die types die van buiten de organisatie komen en jou allerlei vragen stellen waarom je iets doet zoals je doet. Die types die vaak met veel geschreeuw binnenkomen, een hoop rotzooi maken en vervolgens weer gaan. Die rotzooi die jij dan weer mag opruimen om vervolgens verder te gaan met wat je altijd al deed...

Ik heb wel eens iemand de vergelijking horen maken met meeuwen. Meeuwen komen met een hoop kabaal, vervuilen de boel en vertrekken weer. En dan zeg ik dat nog netjes.

Bekijk het nu eens vanuit een ander perspectief. Meeuwen zijn juist heel nieuwsgierig en intelligent. Kijk dan nog eens naar die types. Er zijn ook types die vragen stellen uit nieuwsgierigheid, om te begrijpen waarom je iets doet zoals je het doet. Rustig(er) binnenkomen en juist rotzooi willen voorkomen of misschien zelfs komen opruimen. En van jou vaak een antwoord krijgen in de strekking van: ‘Ik doe het al 10 jaar zo en er heeft nooit iemand geklaagd.’ Of: ‘Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik het zo doe, maar het gaat prima zo!’

Veranderen of misschien beter gezegd meanderen. Op dit moment zijn veel organisaties in beweging. Onder het mom van de crisis (of dat mom terecht is of niet, laat ik even in het midden), zijn er bezuinigingen, fusies en kostenbesparende maatregelen en worden we allemaal geacht ons steentje bij te dragen aan die beweging. Het is niet makkelijk om in die beweging mee te gaan, maar het is nog moeilijker om die beweging tegen te gaan. Voldongen feit is dat die beweging er is. Die beweging zorgt ervoor dat je dingen anders moet gaan doen. En vaak gaat dat gepaard met die eerder genoemde types die zich daarmee komen bemoeien.

Wat helpt, is die vragen van die types te gebruiken om anders te kijken naar hetgeen je doet en waarom je het doet. Zie die beweging als een meanderende rivier en voorzie die types voor de verandering eens van andere antwoorden dan ‘ik doe het al jaren zo’. Het geeft jouw handvatten om in de beweging mee te gaan en die types? Ach, die zijn zo weer weg, maar laten jou nu eens niet in de rotzooi achter.