Vennoten straks hoofdelijk aansprakelijk

De vennoten van de openbare vennootschap zijn straks hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, ongeacht of deze vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

In het geval dat de vennootschap een overeenkomst van opdracht aangaat, is een vennoot voor een tekortkoming in de nakoming slechts voor het geheel aansprakelijk als de tekortkoming aan hem kan worden toegerekend.

Voor de vennoten van een vennootschap onder firma verandert er daarmee niets. Voor beroepsbeoefenaren in een openbare maatschap (zoals accountants, advocaten en notarissen) betekent dit echter een aanzienlijke verzwaring van hun aansprakelijkheid.

Onder het huidige recht zijn zij immers slechts voor gelijke delen aansprakelijk. Net als de v.o.f. en de c.v. wordt de openbare maatschap bij de invoering van de wet personenvennootschappen automatisch omgezet in een openbare vennootschap.

De maten van een openbare maatschap worden derhalve, als zij niets regelen, straks vanzelf hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de verbintenissen van de vennootschap. Met het huidige wetsvoorstel komt de wetgever tegemoet aan de wens om meer flexibele en doorzichtigere regelgeving op dit gebied.

De invoering van de wet verloopt echter traag en is reeds verschillende keren uitgesteld. De kans is groot dat de wet niet voor 1 januari 2009 in werking treedt. De wet personenvennootschappen heeft geen consequenties voor de eenmanszaak, de B.V. en de N.V.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen